Informatie: Afval en grofvuil

Gemeentelijke afval ophaalkalender 2018

Update 9 mei 2017
Openstelling ondergrondse afvalcontainer Doggersbank
Enkele weken geleden is de restafvalcontainer op de hoek van de Doggersbank en Nieuwedieplaan opengesteld. Bewoners kunnen hun restafval vanaf heden hier kwijt. Daarmee vervalt de voorlopige aanbied plaats op de hoek van de Nieuwedieplaan/Den Oeverlaan. Wanneer de meeste woningen aan de oostzijde van de Klaverbank bewoond zijn, zal ook de tweede container aan de Klaverbank opengesteld worden. Zie voor een overzicht van de locaties van containers deze kaart. Voor informatie over de ophaaldag en het aanbieden van uw huisvuil kunt u kijken op de 'Gemeentelijke afval ophaalkalender 2017'. 


Update 16 maart 2017
Aanbieden restafval fase 7&8 cluster 5
Binnenkort worden de woningen in cluster 5 van fase 7&8 (Doggersbank 2 - 20 even nummers en Den Oeverlaan 40 - 56 even nummers) opgeleverd. Toekomstige bewoners kunnen hun restafval voorlopig aanbieden in de container ter hoogte van Klaverbank 23 of op de hoek van de Nieuwedieplaan/Den Oeverlaan (zie overzichtskaart). Voor informatie over de ophaaldag en het aanbieden van uw huisvuil kunt u kijken op de 'Gemeentelijke afval ophaalkalender 2017'. Meer informatie over het aanbieden van overig afval vindt u in de 'Wegwijs in de Broeckgouw' die u tijdens de oplevering ontvangt. De ondergrondse afvalcontainers in fase 7&8 worden gefaseerd opengesteld. Dit om te voorkomen dat er bouw-en sloopafval in de containers wordt gedeponeerd. Wanneer de ondergrondse containers bij u in de buurt worden opengesteld, wordt u hierover per brief geïnformeerd. Dit gebeurt zodra er voldoende woningen zijn bewoond.

Update 25 februari 2016
Openstelling huisvuilcontainers Pinkewad en Klaverbank
Vanaf 26 februari 2016 zijn de vuilcontainers voor het deponeren van huishoudelijk afval aan het Pinkewad (ter hoogte van het speeltuintje) en aan de Klaverbank opengesteld. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Update 20 september 2016
Aanbieden restafval fase 7&8 clusters 1B en 4
Toekomstige bewoners van cluster 4 in fase 7&8 (Klaverbank 1 - 9 en Doggersbank 1 - 19 oneven nummers) kunnen hun restafval aanbieden in de container ter hoogte van Klaverbank 23 (zie overzichtskaart). Op deze overzichtskaart is ook te zien dat voor cluster 1B (Nieuwedieplaan 14- 20 even nummers) het afval aan te bieden is op de hoek van de Nieuwedieplaan/Den Oeverlaan. Voor informatie over de ophaaldag en het aanbieden van uw huisvuil kunt u kijken op de 'Gemeentelijke afval ophaalkalender 2016'. De Broeckgouw valt hierop onder Edam, Middengebied en Purmer. Meer informatie over het aanbieden van overig afval vindt u in de 'Wegwijs in de Broeckgouw' die u tijdens de oplevering heeft ontvangen. De ondergrondse afvalcontainers in fase 7&8 worden gefaseerd opengesteld. Dit om te voorkomen dat er bouw-en sloopafval in de containers wordt gedeponeerd. Wanneer de ondergrondse containers bij u in de buurt worden opengesteld, wordt u hierover per brief geïnformeerd. Dit gebeurt zodra er voldoende woningen zijn bewoond.

Update 25 februari 2016
Openstelling huisvuilcontainers Pinkewad en Klaverbank
Vanaf 26 februari 2016 zijn de vuilcontainers voor het deponeren van huishoudelijk afval aan het Pinkewad (ter hoogte van het speeltuintje) en aan de Klaverbank opengesteld. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.


Update 23 februari 2016
Tijdelijke plaats aanbieden restafval fase 7&8 cluster 3
Toekomstige bewoners van cluster 3 in fase 7&8 (Den Oeverlaan 2 - 38 even nummers en Doggersbank 22 - 54 even nummers) kunnen hun restafval aanbieden op de hoek Nieuwedieplaan / Den Oeverlaan (zie overzichtskaart voor de exacte locatie). Voor informatie over de ophaaldag en het aanbieden van uw huisvuil kunt u kijken op de 'Gemeentelijke afval ophaalkalender 2016'. De Broeckgouw valt hierop onder Edam, Middengebied en Purmer. Meer informatie over het aanbieden van overig afval vindt u in de 'Wegwijs in de Broeckgouw' die u tijdens de oplevering heeft ontvangen. De ondergrondse afvalcontainers in fase 7&8 worden gefaseerd opengesteld. Dit om te voorkomen dat er bouw-en sloopafval in de containers wordt gedeponeerd. Wanneer de ondergrondse containers bij u in de buurt worden opengesteld, wordt u hierover per brief geïnformeerd. Dit gebeurt zodra er voldoende woningen zijn bewoond.

Update 2 april 2015
Tijdelijke plaats aanbieden restafval fase 7&8
Toekomstige bewoners van fase 7&8 in de Broeckgouw kunnen hun restafval aanbieden op de daartoe aangewezen plaats. Hier vindt u de pdf van de overzichtskaart waarop de tijdelijke plaats staat aangegeven.

Update 20 februari 2014
Nieuwe glas-, papier- en plasticcontainers opengesteld
Sinds donderdag 20 februari 2014 zijn de ondergrondse glas- en papiercontainer ter hoogte van Zwembad De Waterdam, bij de
entree van de wijk, opengesteld. Inmiddels zijn alle containers
bij de supermarktlocatie verwijderd en kunnen de bewoners van de Broeckgouw vanaf nu op de nieuwe locatie terecht voor het deponeren van glas en papier. Op korte termijn wordt tevens de plasticcontainer, die reeds aanwezig is op de nieuwe locatie, opengesteld. Tot die tijd kan men voor het deponeren van plasticafval aan de overkant terecht op het terrein van het zwembad.

GFT-afval en grofvuil
Voor de ophaaldagen van het GFT-afval en Grofvuil in de Broeckgouw verwijzen wij u graag naar de gemeentelijke ophaalkalender

Update 28 november 2013
Vuilcontainers in gebruik
Vanaf vrijdag 6 december 2013 worden ook de ondergrondse afvalcontainers in het tweede gedeelte van fase 2 -aan de Harlingenlaan, Wieringenlaan, Breehorn en het Robbezand- opengesteld. Hier zijn tevens de twee ondergrondse afvalcontainers bij de ingang van de huurappartementen “De Wierde” bij inbegrepen.
Let op: Vanaf deze datum wordt het restafval op de tijdelijk toegewezen plaatsen niet meer opgehaald.
 
Papier, glas en kunststofafval
De papier- glas- en kunststofafvalcontainers zijn inmiddels verplaatst van het terrein van de Vomar naar de Harlingenlaan, voor de toegangsbrug van de Broeckgouw ter hoogte van zwembad “de Waterdam’. Deze zullen aan het einde van dit jaar weer opengesteld worden.