Actualisatie woningzoekendenlijst

Actualisatie woningzoekendenlijst

22/03/2016 - Op 29 oktober jongstleden is bij raadsbesluit ingestemd het verkoop- en toewijzingsbeleid te actualiseren voor door de gemeente ontwikkelde nieuwbouwwoningen.
Dit houdt onder andere het volgende in:
  • De vestigingsbepalingen vervallen (iedereen mag ingeschreven worden, ongeacht de woonplaats)
  • Het toepassen van 2 categorieën woningzoekenden; ‘Koopstarter’ en ‘Gevestigde’ (= doorstromer)
  • Iemand die nooit een woning in (gedeeltelijk) eigendom heeft gehad kan als ‘starter’ aangemerkt worden, alle overigen worden als ‘doorstromer’ gedefinieerd.
  • Iedere 5e starterwoning wordt middels loting aan een doorstromer beschikbaar gesteld.
  • Het ‘startersegment’ te definiëren o.b.v. een VON- prijswaarde van een woning t/m €275.000 en een kavelprijs t/m € 150.000 voor een kavel waarop een woning in gemeenschappelijk particulier opdrachtgeverschap (GPO- kavel) kan worden gebouwd.
  • Een permanente openstelling voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst toe te passen, met uitzondering van de aanmeldperiodes voor keuzeavonden.
Ingeschreven blijven staan?
Alle ingeschreven woningzoekenden zijn per brief geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook heeft gemeente Edam-Volendam in die brief gevraagd om aan te geven of ingeschreven woningzoekenden nog ingeschreven willen blijven staan en om de nieuwe status aan te geven (koopstarter of gevestigde). Mocht je ingeschreven staan en nog geen brief hebben ontvangen, neem dan contact op met het projectbureau.
 
Openstelling woningzoekendenlijst
Na de actualisatie wordt het gemeentelijke woningzoekendenregister doorlopend opengesteld voor nieuwe inschrijvingen, met uitzondering van de aanmeldingsperiodes tussen een bouwmarkt en keuzeavond. Naar verwachting  kunnen geïnteresseerde woningzoekenden zich per eind april inschrijven bij de gemeente. Uiteraard wordt deze openstelling gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de lokale media.
 

Voortgang De Broeckgouw

Voortgang De Broeckgouw
16/05/2018 - Eind januari is aangegeven dat de gemeente Edam-Volendam onderzoek doet naar het tot stand brengen van haar duurzaamheidsambitie bij nieuwbouwprojecten. Voor de Broeckgouw zou dat concreet de aardgasvrije realisatie van nieuw...
> lees meer

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd
16/04/2018 - Op 16 april jl. zijn de 24 huurwoningen op het Keetzijde van De Broeckgouw opgeleverd en overgedragen aan de Wooncompagnie. Familie van der Linden nam op maandagochtend als eerste de sleutel in ontvangst. Het projectbureau De...
> lees meer

Lente in de Broeckgouw!

Lente in de Broeckgouw!
13/04/2018 - Ook in de Broeckgouw is de lente begonnen. De sierkersen die afgelopen jaar langs het Noordzeepad geplant zijn door leeringen van 't Kofschip staan inmiddels in bloei. Een mooi gezicht!
> lees meer

> Nieuwsarchief