Actualisatie woningzoekendenlijst

Actualisatie woningzoekendenlijst

22/03/2016 - Op 29 oktober jongstleden is bij raadsbesluit ingestemd het verkoop- en toewijzingsbeleid te actualiseren voor door de gemeente ontwikkelde nieuwbouwwoningen.
Dit houdt onder andere het volgende in:
  • De vestigingsbepalingen vervallen (iedereen mag ingeschreven worden, ongeacht de woonplaats)
  • Het toepassen van 2 categorieën woningzoekenden; ‘Koopstarter’ en ‘Gevestigde’ (= doorstromer)
  • Iemand die nooit een woning in (gedeeltelijk) eigendom heeft gehad kan als ‘starter’ aangemerkt worden, alle overigen worden als ‘doorstromer’ gedefinieerd.
  • Iedere 5e starterwoning wordt middels loting aan een doorstromer beschikbaar gesteld.
  • Het ‘startersegment’ te definiëren o.b.v. een VON- prijswaarde van een woning t/m €275.000 en een kavelprijs t/m € 150.000 voor een kavel waarop een woning in gemeenschappelijk particulier opdrachtgeverschap (GPO- kavel) kan worden gebouwd.
  • Een permanente openstelling voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst toe te passen, met uitzondering van de aanmeldperiodes voor keuzeavonden.
Ingeschreven blijven staan?
Alle ingeschreven woningzoekenden zijn per brief geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook heeft gemeente Edam-Volendam in die brief gevraagd om aan te geven of ingeschreven woningzoekenden nog ingeschreven willen blijven staan en om de nieuwe status aan te geven (koopstarter of gevestigde). Mocht je ingeschreven staan en nog geen brief hebben ontvangen, neem dan contact op met het projectbureau.
 
Openstelling woningzoekendenlijst
Na de actualisatie wordt het gemeentelijke woningzoekendenregister doorlopend opengesteld voor nieuwe inschrijvingen, met uitzondering van de aanmeldingsperiodes tussen een bouwmarkt en keuzeavond. Naar verwachting  kunnen geïnteresseerde woningzoekenden zich per eind april inschrijven bij de gemeente. Uiteraard wordt deze openstelling gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de lokale media.
 

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief