Actualisatie woningzoekendenlijst

Actualisatie woningzoekendenlijst

22/03/2016 - Op 29 oktober jongstleden is bij raadsbesluit ingestemd het verkoop- en toewijzingsbeleid te actualiseren voor door de gemeente ontwikkelde nieuwbouwwoningen.
Dit houdt onder andere het volgende in:
  • De vestigingsbepalingen vervallen (iedereen mag ingeschreven worden, ongeacht de woonplaats)
  • Het toepassen van 2 categorieën woningzoekenden; ‘Koopstarter’ en ‘Gevestigde’ (= doorstromer)
  • Iemand die nooit een woning in (gedeeltelijk) eigendom heeft gehad kan als ‘starter’ aangemerkt worden, alle overigen worden als ‘doorstromer’ gedefinieerd.
  • Iedere 5e starterwoning wordt middels loting aan een doorstromer beschikbaar gesteld.
  • Het ‘startersegment’ te definiëren o.b.v. een VON- prijswaarde van een woning t/m €275.000 en een kavelprijs t/m € 150.000 voor een kavel waarop een woning in gemeenschappelijk particulier opdrachtgeverschap (GPO- kavel) kan worden gebouwd.
  • Een permanente openstelling voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst toe te passen, met uitzondering van de aanmeldperiodes voor keuzeavonden.
Ingeschreven blijven staan?
Alle ingeschreven woningzoekenden zijn per brief geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook heeft gemeente Edam-Volendam in die brief gevraagd om aan te geven of ingeschreven woningzoekenden nog ingeschreven willen blijven staan en om de nieuwe status aan te geven (koopstarter of gevestigde). Mocht je ingeschreven staan en nog geen brief hebben ontvangen, neem dan contact op met het projectbureau.
 
Openstelling woningzoekendenlijst
Na de actualisatie wordt het gemeentelijke woningzoekendenregister doorlopend opengesteld voor nieuwe inschrijvingen, met uitzondering van de aanmeldingsperiodes tussen een bouwmarkt en keuzeavond. Naar verwachting  kunnen geïnteresseerde woningzoekenden zich per eind april inschrijven bij de gemeente. Uiteraard wordt deze openstelling gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de lokale media.
 

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief