De Broeckgouw - 'een update van wethouder Marisa Kes'

De Broeckgouw - 'een update van wethouder Marisa Kes'

25/08/2015 - Wethouder Ruimtelijke Ordening Marisa Kes is vanaf het begin van de ontwikkeling van nieuwbouwwijk de Broeckgouw betrokken als ‘projectwethouder’. Bij de ontwikkeling van de Broeckgouw wordt een bijzondere aanpak gehanteerd, waarbij de gemeente zelf – op basis van de woonwensen van de (lokale) woningzoekenden – de woningen realiseert. Daar komt geen ontwikkelaar aan te pas en is uniek in Nederland.
 
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd, zowel qua ontwikkeling van de wijk zelf, als ook door de bouwcrisis die daarop van invloed is geweest. Het feit dat het woningaanbod zo dicht mogelijk aansluit op de vraag van de potentiele kopers, maakt dat het tot op heden een succesvol project is. Sinds 2007 staat de gemeenteraad mede daarom ieder jaar unaniem achter de wijze waarop dit project wordt aangepakt.
 
Voortgang de Broeckgouw
De ontwikkeling van nieuwbouwwijk de Broeckgouw verloopt voorspoedig. We zijn halverwege de planning – de wijk wordt ontwikkeld in de periode 2009 – 2020 en de helft van de woningen is al verkocht en opgeleverd. Veel tevreden kopers wonen inmiddels in de wijk, waar ook de basisschool en de supermarkt reeds zijn opgeleverd. In het natuurpark worden momenteel de laatste werkzaamheden afgerond.
Een groot deel van de bewoners, veelal starters, komt uit de eigen gemeente. Prettige bijkomstigheid is dat veel (bouw)werkzaamheden door lokale en regionale bedrijven zijn verricht, hetgeen belangrijk is geweest voor de werkgelegenheid.
 
De komende jaren staat er nog veel te gebeuren en er zal voor vele woningzoekenden nog een passend woningaanbod te vinden zijn. Uit de recent verrichte woonwens enquête blijkt ook weer dat de wensen en financiële mogelijkheden goed aansluiten bij de beoogde ontwikkelingen.
 
Deelgebied Keetzijde
Belangrijk wordt ook de ontwikkeling van deelgebied ‘Keetzijde’, dat de startermarkt van Edam van passende huisvesting moet voorzien. In 2014 is door onderzoeksbureau Companen een woningbehoefte onderzoek verricht, waaruit een groot tekort aan geschikte én betaalbare woningen bleek voor starters en jonge gezinnen in Edam. Veel woningzoekenden trekken daardoor weg uit Edam. De gemeente hoopt dat – door het aanbieden van geschikte én betaalbare woningen – deze jonge gezinnen behouden blijven voor Edam en krimp tegengegaan kan worden. Dit is bovendien erg belangrijk voor het in stand houden van het voorzieningenniveau van de kern Edam.
 
Planning
  • De komende 2 jaar staan er verschillende uitgiftes in de Broeckgouw gepland:
  • 19 starterwoningen in fase 7&8. Deze zijn al eerder aanbesteed en worden samen met vier 2^1-kapwoningen in fase 4 in verkoop gebracht in het najaar van 2015.
  • Vrije kavels langs de noordelijke dijkzone (fase 7&8), vanaf september 2015 in verkoop. Hier worden ook kavels voor 2^1-kap woningen aangeboden.
  • Grondgebonden starterwoningen in deelgebied Keetzijde, naar verwachting vanaf het eerste kwartaal van 2016. Hier wordt ook een zestal vrije kavels aangeboden.
  • 19 ‘waterwoningen’ in fase 7&8, in verkoop vanaf het eerste kwartaal van 2016.
  • Ruim 150 starterwoningen in fase 9&10, met verkoop in de periode 2017 – 2019.
 
Naast deze ontwikkelingen wordt ook gewerkt aan een woontoren met luxe appartementen met uitzicht over het Markermeer, seniorenwoningen (zelfbouw), sociale huurwoningen (grondgebonden én appartementen), een woonzorg centrum en een recreatief landschapspark.
 
Gezien de succesvolle verkopen van alle eerder aangeboden GPO- locaties (kavels waarop je samen met je buren een rijtje woningen realiseert), zal de gemeente ook in de laatste fases van de Broeckgouw weer zoeken naar plekken waar deze kavels aangeboden kunnen worden. Naar verwachting zal het volgende aanbod pas in 2017 beschikbaar komen.
 
Werkzaamheden zomer 2015
Deze zomer zijn er voor de Broeckgouw ook andere belangrijke veranderingen, mede door veranderde wet- en regelgeving. Het college van B&W heeft in augustus het verkoop- en toewijzingsbeleid geactualiseerd. Alle ingeschreven woningzoekenden worden hiervoor binnenkort aangeschreven, omdat dit consequenties heeft voor de zogenoemde ‘status’ als woningzoekende en wijze van verkoop. Waar voorheen de woningzoekenden onder te verdelen waren in ‘starter’, ‘gevestigde huurder’ en ‘gevestigde overig’, zullen straks alleen nog ‘koopstarters’ en ‘doorstromers’ bestaan.
De eerstvolgende verkoop van 19 starterwoningen vindt nog plaats onder een overgangsregeling, waarbij van de huidige indelingen gebruik gemaakt wordt. Alle opvolgende verkopen zullen volgens de nieuwe regels georganiseerd worden.
 
In de zomervakantie is verder gestart met:
De aanbesteding voor de bouw van circa 100 woningen; 78 woningen in deelgebied Keetzijde en 19 waterwoningen aan de Bruine Bank in fase 7&8. Verwachting is dat begin 2016 een aannemer geselecteerd kan worden.
De aanbesteding voor de architecten, die de laatste woningen in de Broeckgouw gaan ontwerpen. Dit betreft een kleine 200 woningen in fase 9&10.
De bestemmingsplanprocedure voor een ontsluitingsweg op de Keetzijde ten behoeve van fase 5 van de Broeckgouw.
 
Tot slot is de rapportage van het woonwensonderzoek 2015 opgeleverd en ter kennisname aan de gemeenteraad gepresenteerd. De woonwensen én mogelijkheden van de geïnteresseerden in een gemeentelijke nieuwbouwwoning of –kavel,  sluiten goed aan bij de beoogde planuitwerking van de laatste fases van de Broeckgouw. We zetten de deze zomer ingezette ontwikkelingen daarmee dan ook met het volste vertrouwen voort!
 

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief