Gemeentelijke woningzoekendenlijst geopend 24-3-2014 t/m 18-4-2014

Gemeentelijke woningzoekendenlijst geopend 24-3-2014 t/m 18-4-2014

21/03/2014 - De gemeente Edam-Volendam bereidt weer een aantal verkoopmomenten voor in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw:
  • Na de zomer de presentatie van - en aanmelding voor - de volgende (starter)woningen,
  • Dit voorjaar een verkooppresentatie van (mogelijke) GPO-locaties,
  • Een woonwensenonderzoek voor deelgebied Keetzijde. 
    Voor ieder (verkoop)moment worden de bij de gemeente ingeschreven woningzoekenden persoonlijk uitgenodigd.
     
Begin 2014 zijn 40 woningen in fase 7&8 en 5 woningen in fase 4 in verkoop gebracht en grotendeels verkocht. De volgende uitgifte van starterwoningen in fase 7&8 is in voorbereiding. Grofweg één keer per half jaar wordt een verkoopmoment voor starterwoningen georganiseerd.
 
In januari is een GPO-locatie voor 6 starterwoningen aan het Pinkewad verkocht. Er blijkt nog steeds een behoefte aan bouwen in eigen beheer, voor verschillende type kavels. Op korte termijn wordt deze doelgroep van concreet geïnteresseerde kandidaat- kopers door de gemeente uitgenodigd. Het college van B&W heeft besloten om samen met de aangemelde kandidaten te onderzoeken of geschikte GPO- locaties op een passende wijze kunnen worden ingevuld.
 
In maart start de gemeente met een woningbehoefte onderzoek voor de nieuwbouwlocatie Keetzijde in de Broeckgouw. Omdat de bevolking van Edam aan krimp onderhevig is, wil de gemeente graag in passende huisvesting voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen voorzien. Onder deze doelgroep (leeftijd van 18 tot 30 jaar) worden de woonwensen en mogelijkheden nader geïnventariseerd.
 
Inschrijven als woningzoekende
Het college van B&W heeft besloten de woningzoekendenlijst voor een periode van 4 weken open te stellen. Inschrijving op de woningzoekendenlijst van de gemeente is nodig om - met voorrang - deel te kunnen nemen aan (één van) de keuzeavonden voor een koopwoning of kavel voor ´bouwen in eigen beheer´ in de Broeckgouw.

De voorwaarden voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst zijn te vinden op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan vanaf maandag 24 maart 2014 worden opgehaald en ingeleverd bij het Stadskantoor van de Gemeente Edam-Volendam (W. v.d. Knoopdreef 1). Het formulier is dan tevens te downloaden via de website. De inschrijftermijn sluit op vrijdag 18 april 2014. Het inschrijfformulier dient, samen met de betaling van de inschrijfkosten van € 10,-, uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen door de gemeente Edam-Volendam.

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief