Gemeentelijke woningzoekendenlijst geopend 24-3-2014 t/m 18-4-2014

Gemeentelijke woningzoekendenlijst geopend 24-3-2014 t/m 18-4-2014

21/03/2014 - De gemeente Edam-Volendam bereidt weer een aantal verkoopmomenten voor in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw:
  • Na de zomer de presentatie van - en aanmelding voor - de volgende (starter)woningen,
  • Dit voorjaar een verkooppresentatie van (mogelijke) GPO-locaties,
  • Een woonwensenonderzoek voor deelgebied Keetzijde. 
    Voor ieder (verkoop)moment worden de bij de gemeente ingeschreven woningzoekenden persoonlijk uitgenodigd.
     
Begin 2014 zijn 40 woningen in fase 7&8 en 5 woningen in fase 4 in verkoop gebracht en grotendeels verkocht. De volgende uitgifte van starterwoningen in fase 7&8 is in voorbereiding. Grofweg één keer per half jaar wordt een verkoopmoment voor starterwoningen georganiseerd.
 
In januari is een GPO-locatie voor 6 starterwoningen aan het Pinkewad verkocht. Er blijkt nog steeds een behoefte aan bouwen in eigen beheer, voor verschillende type kavels. Op korte termijn wordt deze doelgroep van concreet geïnteresseerde kandidaat- kopers door de gemeente uitgenodigd. Het college van B&W heeft besloten om samen met de aangemelde kandidaten te onderzoeken of geschikte GPO- locaties op een passende wijze kunnen worden ingevuld.
 
In maart start de gemeente met een woningbehoefte onderzoek voor de nieuwbouwlocatie Keetzijde in de Broeckgouw. Omdat de bevolking van Edam aan krimp onderhevig is, wil de gemeente graag in passende huisvesting voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen voorzien. Onder deze doelgroep (leeftijd van 18 tot 30 jaar) worden de woonwensen en mogelijkheden nader geïnventariseerd.
 
Inschrijven als woningzoekende
Het college van B&W heeft besloten de woningzoekendenlijst voor een periode van 4 weken open te stellen. Inschrijving op de woningzoekendenlijst van de gemeente is nodig om - met voorrang - deel te kunnen nemen aan (één van) de keuzeavonden voor een koopwoning of kavel voor ´bouwen in eigen beheer´ in de Broeckgouw.

De voorwaarden voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst zijn te vinden op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan vanaf maandag 24 maart 2014 worden opgehaald en ingeleverd bij het Stadskantoor van de Gemeente Edam-Volendam (W. v.d. Knoopdreef 1). Het formulier is dan tevens te downloaden via de website. De inschrijftermijn sluit op vrijdag 18 april 2014. Het inschrijfformulier dient, samen met de betaling van de inschrijfkosten van € 10,-, uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen door de gemeente Edam-Volendam.

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief