Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

10/05/2016 - Begin juni wordt deelplan Keetzijde, een wijk met circa 80 woningen, in verkoop gepresenteerd. Voor de woningen in dit gebied is in 2015 een bestemmingsplan in procedure gebracht om de toegangsweg op de weg Keetzijde te realiseren. Dit bestemmingsplan, de 5e partiele herziening Zuidpolder-Oost, wordt 19 mei aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

In oktober 2015 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden van de te wijzigen ontsluitingsweg van deelplan Keetzijde. Tijdens die avond zijn vele wensen en compenserende maatregelen besproken, waarna eenieder is uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze, zodat een mogelijk vervolg bepaald kon worden.

Donderdagavond 12 mei, om 19:30 in de Raadszaal, organiseert de gemeente Edam-Volendam als vervolg een informatie- en inspraakavond inzake verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde. Alle indieners van een zienswijze zijn hiervoor per brief uitgenodigd. De gemeente geeft deze avond een update ten aanzien van de inrichting openbare ruimte en bespreekt mogelijke maatregelen ten aanzien van de ontsluiting van deelplan keetzijde en de ruimere omgeving.

In zijn vergadering van 19 mei 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan. Besluitvorming hieromtrent wordt uiteraard via de reguliere kanalen gepubliceerd.

Voortgang De Broeckgouw

Voortgang De Broeckgouw
16/05/2018 - Eind januari is aangegeven dat de gemeente Edam-Volendam onderzoek doet naar het tot stand brengen van haar duurzaamheidsambitie bij nieuwbouwprojecten. Voor de Broeckgouw zou dat concreet de aardgasvrije realisatie van nieuw...
> lees meer

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd
16/04/2018 - Op 16 april jl. zijn de 24 huurwoningen op het Keetzijde van De Broeckgouw opgeleverd en overgedragen aan de Wooncompagnie. Familie van der Linden nam op maandagochtend als eerste de sleutel in ontvangst. Het projectbureau De...
> lees meer

Lente in de Broeckgouw!

Lente in de Broeckgouw!
13/04/2018 - Ook in de Broeckgouw is de lente begonnen. De sierkersen die afgelopen jaar langs het Noordzeepad geplant zijn door leeringen van 't Kofschip staan inmiddels in bloei. Een mooi gezicht!
> lees meer

> Nieuwsarchief