Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

10/05/2016 - Begin juni wordt deelplan Keetzijde, een wijk met circa 80 woningen, in verkoop gepresenteerd. Voor de woningen in dit gebied is in 2015 een bestemmingsplan in procedure gebracht om de toegangsweg op de weg Keetzijde te realiseren. Dit bestemmingsplan, de 5e partiele herziening Zuidpolder-Oost, wordt 19 mei aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

In oktober 2015 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden van de te wijzigen ontsluitingsweg van deelplan Keetzijde. Tijdens die avond zijn vele wensen en compenserende maatregelen besproken, waarna eenieder is uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze, zodat een mogelijk vervolg bepaald kon worden.

Donderdagavond 12 mei, om 19:30 in de Raadszaal, organiseert de gemeente Edam-Volendam als vervolg een informatie- en inspraakavond inzake verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde. Alle indieners van een zienswijze zijn hiervoor per brief uitgenodigd. De gemeente geeft deze avond een update ten aanzien van de inrichting openbare ruimte en bespreekt mogelijke maatregelen ten aanzien van de ontsluiting van deelplan keetzijde en de ruimere omgeving.

In zijn vergadering van 19 mei 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan. Besluitvorming hieromtrent wordt uiteraard via de reguliere kanalen gepubliceerd.

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief