Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

10/05/2016 - Begin juni wordt deelplan Keetzijde, een wijk met circa 80 woningen, in verkoop gepresenteerd. Voor de woningen in dit gebied is in 2015 een bestemmingsplan in procedure gebracht om de toegangsweg op de weg Keetzijde te realiseren. Dit bestemmingsplan, de 5e partiele herziening Zuidpolder-Oost, wordt 19 mei aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

In oktober 2015 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden van de te wijzigen ontsluitingsweg van deelplan Keetzijde. Tijdens die avond zijn vele wensen en compenserende maatregelen besproken, waarna eenieder is uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze, zodat een mogelijk vervolg bepaald kon worden.

Donderdagavond 12 mei, om 19:30 in de Raadszaal, organiseert de gemeente Edam-Volendam als vervolg een informatie- en inspraakavond inzake verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde. Alle indieners van een zienswijze zijn hiervoor per brief uitgenodigd. De gemeente geeft deze avond een update ten aanzien van de inrichting openbare ruimte en bespreekt mogelijke maatregelen ten aanzien van de ontsluiting van deelplan keetzijde en de ruimere omgeving.

In zijn vergadering van 19 mei 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan. Besluitvorming hieromtrent wordt uiteraard via de reguliere kanalen gepubliceerd.

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief