Openstelling woningzoekendenlijst

Openstelling woningzoekendenlijst

11/11/2016 - Op dinsdag 8 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met een aanscherping en verduidelijking van de starterdefinitie op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.
In 2015 is het gemeentelijke verkoop- en toewijzingsbeleid geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij is een aantal definities vereenvoudigd. De starterdefinitie bleek echter nog onduidelijk en niet eenduidig controleerbaar. Daarom is besloten deze te corrigeren. De volgende regels ten aanzien van de starterstatus worden nu gehanteerd:
 
Definitie
Een gemeentelijk woningzoekende is  starter wanneer die niet eerder een eigendomsaandeel heeft gehad in een woning. Een starter is bijvoorbeeld  uitsluitend woonachtig (inwonend) geweest bij diens ouders en/of is uitsluitend in een tijdelijke- of huursituatie woonachtig (geweest) (waaronder studentenkamers, huisbewaring, sociale- of particuliere huur). In het geval dat een starter woonachtig is geweest in een koopwoning, mag er geen sprake geweest zijn van een eigendomsaandeel.
 
Bij inschrijving in het gemeentelijke woningzoekendenregister – nodig om met voorrang deel te kunnen nemen aan het verkoopproces van gemeentelijke nieuwbouwontwikkelingen als Broeckgouw of Keetzijde – wordt de status van ‘starter’ of ‘doorstromer’ gecontroleerd. Inschrijvers wordt gevraagd naar de bewijslast ten aanzien van de huurgeschiedenis en de woongeschiedenis wordt gecontroleerd aan de hand van in- of bijschrijvingen in het Kadaster.
 
Kortweg betekent dit  dat een kandidaat ‘doorstromer’ is wanneer die op enig moment een eigendomsaandeel – volgens de controles aan de hand van Kadastrale registratie – heeft gehad in een koopwoning. De eerste peildatum daartoe  is de datum van inschrijving in het woningzoekendenregister. Controles vinden wederom plaats wanneer kandidaten zijn aangemeld voor een keuzeavond, voor zover er een mutatie is geweest in het woonadres, zodat de status alsdan nog kan wijzigen.
 
De gemeente Edam-Volendam is voornemens  de woningzoekendenlijst vanaf 21 november weer open te stellen voor nieuwe inschrijvingen. Zodra de woningzoekendenlijst is opengesteld, wordt dit uiteraard gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Voortgang De Broeckgouw

Voortgang De Broeckgouw
16/05/2018 - Eind januari is aangegeven dat de gemeente Edam-Volendam onderzoek doet naar het tot stand brengen van haar duurzaamheidsambitie bij nieuwbouwprojecten. Voor de Broeckgouw zou dat concreet de aardgasvrije realisatie van nieuw...
> lees meer

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd
16/04/2018 - Op 16 april jl. zijn de 24 huurwoningen op het Keetzijde van De Broeckgouw opgeleverd en overgedragen aan de Wooncompagnie. Familie van der Linden nam op maandagochtend als eerste de sleutel in ontvangst. Het projectbureau De...
> lees meer

Lente in de Broeckgouw!

Lente in de Broeckgouw!
13/04/2018 - Ook in de Broeckgouw is de lente begonnen. De sierkersen die afgelopen jaar langs het Noordzeepad geplant zijn door leeringen van 't Kofschip staan inmiddels in bloei. Een mooi gezicht!
> lees meer

> Nieuwsarchief