Openstelling woningzoekendenlijst

Openstelling woningzoekendenlijst

11/11/2016 - Op dinsdag 8 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met een aanscherping en verduidelijking van de starterdefinitie op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.
In 2015 is het gemeentelijke verkoop- en toewijzingsbeleid geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij is een aantal definities vereenvoudigd. De starterdefinitie bleek echter nog onduidelijk en niet eenduidig controleerbaar. Daarom is besloten deze te corrigeren. De volgende regels ten aanzien van de starterstatus worden nu gehanteerd:
 
Definitie
Een gemeentelijk woningzoekende is  starter wanneer die niet eerder een eigendomsaandeel heeft gehad in een woning. Een starter is bijvoorbeeld  uitsluitend woonachtig (inwonend) geweest bij diens ouders en/of is uitsluitend in een tijdelijke- of huursituatie woonachtig (geweest) (waaronder studentenkamers, huisbewaring, sociale- of particuliere huur). In het geval dat een starter woonachtig is geweest in een koopwoning, mag er geen sprake geweest zijn van een eigendomsaandeel.
 
Bij inschrijving in het gemeentelijke woningzoekendenregister – nodig om met voorrang deel te kunnen nemen aan het verkoopproces van gemeentelijke nieuwbouwontwikkelingen als Broeckgouw of Keetzijde – wordt de status van ‘starter’ of ‘doorstromer’ gecontroleerd. Inschrijvers wordt gevraagd naar de bewijslast ten aanzien van de huurgeschiedenis en de woongeschiedenis wordt gecontroleerd aan de hand van in- of bijschrijvingen in het Kadaster.
 
Kortweg betekent dit  dat een kandidaat ‘doorstromer’ is wanneer die op enig moment een eigendomsaandeel – volgens de controles aan de hand van Kadastrale registratie – heeft gehad in een koopwoning. De eerste peildatum daartoe  is de datum van inschrijving in het woningzoekendenregister. Controles vinden wederom plaats wanneer kandidaten zijn aangemeld voor een keuzeavond, voor zover er een mutatie is geweest in het woonadres, zodat de status alsdan nog kan wijzigen.
 
De gemeente Edam-Volendam is voornemens  de woningzoekendenlijst vanaf 21 november weer open te stellen voor nieuwe inschrijvingen. Zodra de woningzoekendenlijst is opengesteld, wordt dit uiteraard gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief