Openstelling woningzoekendenlijst

Openstelling woningzoekendenlijst

11/11/2016 - Op dinsdag 8 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met een aanscherping en verduidelijking van de starterdefinitie op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.
In 2015 is het gemeentelijke verkoop- en toewijzingsbeleid geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij is een aantal definities vereenvoudigd. De starterdefinitie bleek echter nog onduidelijk en niet eenduidig controleerbaar. Daarom is besloten deze te corrigeren. De volgende regels ten aanzien van de starterstatus worden nu gehanteerd:
 
Definitie
Een gemeentelijk woningzoekende is  starter wanneer die niet eerder een eigendomsaandeel heeft gehad in een woning. Een starter is bijvoorbeeld  uitsluitend woonachtig (inwonend) geweest bij diens ouders en/of is uitsluitend in een tijdelijke- of huursituatie woonachtig (geweest) (waaronder studentenkamers, huisbewaring, sociale- of particuliere huur). In het geval dat een starter woonachtig is geweest in een koopwoning, mag er geen sprake geweest zijn van een eigendomsaandeel.
 
Bij inschrijving in het gemeentelijke woningzoekendenregister – nodig om met voorrang deel te kunnen nemen aan het verkoopproces van gemeentelijke nieuwbouwontwikkelingen als Broeckgouw of Keetzijde – wordt de status van ‘starter’ of ‘doorstromer’ gecontroleerd. Inschrijvers wordt gevraagd naar de bewijslast ten aanzien van de huurgeschiedenis en de woongeschiedenis wordt gecontroleerd aan de hand van in- of bijschrijvingen in het Kadaster.
 
Kortweg betekent dit  dat een kandidaat ‘doorstromer’ is wanneer die op enig moment een eigendomsaandeel – volgens de controles aan de hand van Kadastrale registratie – heeft gehad in een koopwoning. De eerste peildatum daartoe  is de datum van inschrijving in het woningzoekendenregister. Controles vinden wederom plaats wanneer kandidaten zijn aangemeld voor een keuzeavond, voor zover er een mutatie is geweest in het woonadres, zodat de status alsdan nog kan wijzigen.
 
De gemeente Edam-Volendam is voornemens  de woningzoekendenlijst vanaf 21 november weer open te stellen voor nieuwe inschrijvingen. Zodra de woningzoekendenlijst is opengesteld, wordt dit uiteraard gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief