Overlast openbare ruimte in de Broeckgouw door bewoners

Overlast openbare ruimte in de Broeckgouw door bewoners

27/05/2013 - Geachte (toekomstige) bewoners van de Broeckgouw,

De oplevering van de laatste woningen in fase 2 nadert haar voltooiing. De bouw van de woningen in fase 4 en 6 vordert voorspoedig. De 48 appartementen in fase 1C zijn inmiddels opgeleverd en worden reeds gedeeltelijk bewoond. In juni aanstaande wordt bovendien de supermarkt geopend.

De gemeente spant zich in om alle woonstraten, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, verlichting en dergelijke tijdig gereed te krijgen zodat u prettig kunt wonen in de Broeckgouw. Dat dit niet altijd precies op tijd lukt, is binnen een project van deze omvang, waarbij met allerlei partijen rekening moet worden gehouden, is onvermijdelijk.

Wij blijven ons inspannen om overlast voor u als bewoner tot een minimum te beperken en rekenen hiervoor op uw begrip. Echter moeten wij helaas constateren dat op diverse plaatsen onze inspanningen teniet worden gedaan, omdat door de bouw van onder andere aanbouwen en dergelijke na de oplevering van de woningen, voetpaden gedeeltelijk worden opgebroken en er zand, grond en puin wordt gestort op gereed straatwerk. Hierdoor ontstaat er veel schade aan dit straatwerk en zijn er extra kosten nodig voor herstel.

Bovendien leveren deze hopen zand, grond en puin op de parkeerplaatsen weer voor overlast voor de andere bewoners in de wijk. De veroorzakers van deze overlast worden door de gemeente aangeschreven en zij worden aansprakelijk gesteld voor de schade. Daarnaast zullen wij niet toestaan dat werken, direct grenzend aan het openbaar gebied, zonder voorafgaand overleg met de toezichthouder en/of het projectbureau worden uitgevoerd.

Alleen op deze manier kunnen wij samen met u zorgen voor een omgeving waarin het tijdens en na de bouw prettig wonen en werken is.

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief