Planning aanleg Natuurpark

Planning aanleg Natuurpark

01/07/2013 - Om dit moment wordt er hard gewerkt in de Broeckgouw. Ook de voorbereidingen voor de daadwerkelijk aanleg van de het natuurpark zijn in volle gang. Hieronder treft u een overzicht van de verschillende geplande werkzaamheden aan.

Verkeersbruggen
De bouw van de twee autoverkeersbruggen in het natuurpark is bijna gereed, aan het einde van de zomer zullen deze in definitieve vorm worden opgeleverd. De werkzaamheden m.b.t. tot de overige bruggen zullen na de bouwvak van 2013 worden opgestart.

Fiets- en voetpaden
Momenteel vindt er zetting van het opgebrachte zand plaats voor een gedeelte van het tracé van het fiets/voetpad. Dit tracé loopt vanaf de Jan Steenstraat richting de sluis van Edam. Hiervoor is de benodigde watervergunning aangevraagd bij het hoogheemraadschap. Deze is momenteel in behandeling.

Wanneer het zand vrij komt uit de overhoogte van fase 7 en 8, zal dit deels gebruikt worden voor de aanleg van het resterende gedeelte van het fiets/voetpad en de voetpaden in het natuurpark. Dit zal mogelijk nog voor de bouwvak starten. Na de zettingsperiode van ongeveer een half jaar zal er begin 2014 gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van de paden in het natuurpark.

Groenzone tussen uw achtertuin en het natuurpark.
Begin 2014 zal de zone tussen de achtertuinen van de vrije kavels en het fiets/voetpad worden gedraineerd en gecultiveerd. Dit betekend concreet dat het terrein voorzien zal worden van een afwateringsysteem (drainage) en de grond geëgaliseerd zal worden. Aansluitend zal deze grondstrook worden ingezaaid met graszaad. Het streven is om dit eveneens in het eerste kwartaal van 2014 te realiseren.

Groenstroken tussen de vrije kavels en het natuurpark
De twee groenstroken met het verbindingspad naar het natuurpark die lopen tussen de woningen aan Nieuwedieplaan nr. 5 en 7 en nr. 19 en 21 zullen tegelijkertijd met het draineren en cultiveren van de groenzone tussen de achtertuinen en het natuurpark worden aangelegd (begin 2014).

Watergang
Komende winter 2013/2014 worden de watergangen rond het natuurpark gebaggerd.

Waterpartijen en overig grondwerk
Rond de zomer van 2014 zal gestart worden met het graven van de diverse waterpartijen. Ook het overige grondwerk voor onder andere de speelweiden wordt uitgevoerd.

Definitieve beplanting
Het plantseizoen voor de definitieve beplanting in het natuurpark en de strook tussen de woningen en het fiets/voetpad valt in de winter. Dit staat daarom gepland in de winter van 2014/2015.

Speeltoestellen
De speeltoestellen en het overige parkmeubilair zullen volgens de huidige planning in het najaar van 2014 of in het voorjaar van 2015 worden geplaatst.

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief