Presentatie inspraakavond ontsluitingsweg Keetzijde

Presentatie inspraakavond ontsluitingsweg Keetzijde

12/05/2016 - Op donderdag 12 mei jl. vond een inspraak- en participatieavond plaats met betrekking tot verkeerscompenserende maatregelen in verband met het realiseren van een ontsluitingsweg naar de nieuwe wijk Keetzijde. Ondermeer de omwonenden die hun zienswijze op het gewijzigde bestemmingsplan hadden ingediend, waren voor deze avond uitgenodigd, hetgeen resulteerde in circa 40 bewoners in de raadszaal. Wethouder Wim Runderkamp, verkeerskundige Jelle Kaars en Edwin Baas van projectbureau de Broeckgouw verzorgden een presentatie en discussie, in aansluiting op de ontvangen zienswijzen.
 
Op donderdag 19 mei 2016 behandelt de gemeenteraad het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de aanleg van een ontsluitingsweg mogelijk gemaakt gaat worden. In oktober 2015 is hierover al een toelichting gegeven qua nut en noodzaak en is een eerste inspraakavond georganiseerd. Belanghebbenden zijn toen uitgenodigd om hun zienswijzen in te dienen tegen de eventuele aanleg van de ontsluitingsweg, waarvan goed gebruik is gemaakt.
 
Als bijlage bij het raadsvoorstel voor aanstaande donderdag heeft het college van B&W de zienswijzen van een reactie voorzien (agendapunt 5 laatste bijlage). De meeste zienswijzen hebben betrekking op de verkeersaspecten op de bestaande Keetzijde en de directe omgeving hiervan. Bij de inspraakavond van 12 mei is toegelicht welke aanvullende verkeersmaatregelen het college wil nemen, die buiten de bestemmingsplanprocedure om voor een verbetering van de verkeersveiligheid moeten zorgen.
 
De avond is constructief verlopen. Alle standpunten en meningen vanuit de aanwezigen kwamen snel op tafel, waarna ook concreet meegedacht kon worden over de verschillende knel- en verbeterpunten. Het college van B&W gaat deze verschillende onderdelen uitwerken in concrete voorstellen. Om de participatie verder vorm te geven,  is als afsluiting van de avond de aanwezigen verzocht met een vertegenwoordiging uit de verschillende straten mee te denken over het uitwerken van deze maatregelen. 
 
Hieronder kunt u de presentatie die getoond is tijdens de inspraakavond downloaden.
presentatie inspraakavond ontsluiting Keetzijde 12 mei 2016.pdf [pdf] (3,1 MB)
 

Voortgang De Broeckgouw

Voortgang De Broeckgouw
16/05/2018 - Eind januari is aangegeven dat de gemeente Edam-Volendam onderzoek doet naar het tot stand brengen van haar duurzaamheidsambitie bij nieuwbouwprojecten. Voor de Broeckgouw zou dat concreet de aardgasvrije realisatie van nieuw...
> lees meer

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd
16/04/2018 - Op 16 april jl. zijn de 24 huurwoningen op het Keetzijde van De Broeckgouw opgeleverd en overgedragen aan de Wooncompagnie. Familie van der Linden nam op maandagochtend als eerste de sleutel in ontvangst. Het projectbureau De...
> lees meer

Lente in de Broeckgouw!

Lente in de Broeckgouw!
13/04/2018 - Ook in de Broeckgouw is de lente begonnen. De sierkersen die afgelopen jaar langs het Noordzeepad geplant zijn door leeringen van 't Kofschip staan inmiddels in bloei. Een mooi gezicht!
> lees meer

> Nieuwsarchief