Presentatie inspraakavond ontsluitingsweg Keetzijde

Presentatie inspraakavond ontsluitingsweg Keetzijde

12/05/2016 - Op donderdag 12 mei jl. vond een inspraak- en participatieavond plaats met betrekking tot verkeerscompenserende maatregelen in verband met het realiseren van een ontsluitingsweg naar de nieuwe wijk Keetzijde. Ondermeer de omwonenden die hun zienswijze op het gewijzigde bestemmingsplan hadden ingediend, waren voor deze avond uitgenodigd, hetgeen resulteerde in circa 40 bewoners in de raadszaal. Wethouder Wim Runderkamp, verkeerskundige Jelle Kaars en Edwin Baas van projectbureau de Broeckgouw verzorgden een presentatie en discussie, in aansluiting op de ontvangen zienswijzen.
 
Op donderdag 19 mei 2016 behandelt de gemeenteraad het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de aanleg van een ontsluitingsweg mogelijk gemaakt gaat worden. In oktober 2015 is hierover al een toelichting gegeven qua nut en noodzaak en is een eerste inspraakavond georganiseerd. Belanghebbenden zijn toen uitgenodigd om hun zienswijzen in te dienen tegen de eventuele aanleg van de ontsluitingsweg, waarvan goed gebruik is gemaakt.
 
Als bijlage bij het raadsvoorstel voor aanstaande donderdag heeft het college van B&W de zienswijzen van een reactie voorzien (agendapunt 5 laatste bijlage). De meeste zienswijzen hebben betrekking op de verkeersaspecten op de bestaande Keetzijde en de directe omgeving hiervan. Bij de inspraakavond van 12 mei is toegelicht welke aanvullende verkeersmaatregelen het college wil nemen, die buiten de bestemmingsplanprocedure om voor een verbetering van de verkeersveiligheid moeten zorgen.
 
De avond is constructief verlopen. Alle standpunten en meningen vanuit de aanwezigen kwamen snel op tafel, waarna ook concreet meegedacht kon worden over de verschillende knel- en verbeterpunten. Het college van B&W gaat deze verschillende onderdelen uitwerken in concrete voorstellen. Om de participatie verder vorm te geven,  is als afsluiting van de avond de aanwezigen verzocht met een vertegenwoordiging uit de verschillende straten mee te denken over het uitwerken van deze maatregelen. 
 
Hieronder kunt u de presentatie die getoond is tijdens de inspraakavond downloaden.
presentatie inspraakavond ontsluiting Keetzijde 12 mei 2016.pdf [pdf] (3,1 MB)
 

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief