Presentatie inspraakavond ontsluitingsweg Keetzijde

Presentatie inspraakavond ontsluitingsweg Keetzijde

12/05/2016 - Op donderdag 12 mei jl. vond een inspraak- en participatieavond plaats met betrekking tot verkeerscompenserende maatregelen in verband met het realiseren van een ontsluitingsweg naar de nieuwe wijk Keetzijde. Ondermeer de omwonenden die hun zienswijze op het gewijzigde bestemmingsplan hadden ingediend, waren voor deze avond uitgenodigd, hetgeen resulteerde in circa 40 bewoners in de raadszaal. Wethouder Wim Runderkamp, verkeerskundige Jelle Kaars en Edwin Baas van projectbureau de Broeckgouw verzorgden een presentatie en discussie, in aansluiting op de ontvangen zienswijzen.
 
Op donderdag 19 mei 2016 behandelt de gemeenteraad het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de aanleg van een ontsluitingsweg mogelijk gemaakt gaat worden. In oktober 2015 is hierover al een toelichting gegeven qua nut en noodzaak en is een eerste inspraakavond georganiseerd. Belanghebbenden zijn toen uitgenodigd om hun zienswijzen in te dienen tegen de eventuele aanleg van de ontsluitingsweg, waarvan goed gebruik is gemaakt.
 
Als bijlage bij het raadsvoorstel voor aanstaande donderdag heeft het college van B&W de zienswijzen van een reactie voorzien (agendapunt 5 laatste bijlage). De meeste zienswijzen hebben betrekking op de verkeersaspecten op de bestaande Keetzijde en de directe omgeving hiervan. Bij de inspraakavond van 12 mei is toegelicht welke aanvullende verkeersmaatregelen het college wil nemen, die buiten de bestemmingsplanprocedure om voor een verbetering van de verkeersveiligheid moeten zorgen.
 
De avond is constructief verlopen. Alle standpunten en meningen vanuit de aanwezigen kwamen snel op tafel, waarna ook concreet meegedacht kon worden over de verschillende knel- en verbeterpunten. Het college van B&W gaat deze verschillende onderdelen uitwerken in concrete voorstellen. Om de participatie verder vorm te geven,  is als afsluiting van de avond de aanwezigen verzocht met een vertegenwoordiging uit de verschillende straten mee te denken over het uitwerken van deze maatregelen. 
 
Hieronder kunt u de presentatie die getoond is tijdens de inspraakavond downloaden.
presentatie inspraakavond ontsluiting Keetzijde 12 mei 2016.pdf [pdf] (3,1 MB)
 

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief