Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

15/07/2014 - Het college van B&W heeft besloten de fietsoversteek bij de volkstuintjes te voorzien van verkeerslichten. Voordat basisschool de Blokwhere in april van start ging in de Broeckgouw zijn tal van maatregelen getroffen voor de veiligheid en bereikbaarheid van deze school.

In de directe omgeving van de school is een aparte infrastructuur voor het autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers aangelegd. Op de schoolroutes van en naar de school zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd met duidelijke oversteken, waaronder het vrijliggende fietspad langs de secundaire ontsluiting met daarbij de oversteek op de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Ondanks alle getroffen maatregelen heeft een aantal ouders en verkeersouders contact opgenomen met de gemeente omdat ze de tijdelijke fietsoversteek op Dijkgraaf de Ruiterlaan onveilig vinden, ondanks de aangepaste en duidelijke bebording. Ze hebben aangegeven dat er erg hard gereden wordt op de Dijkgraaf de Ruiterlaan; dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties met overstekende schoolkinderen, ondanks de aanwezigheid van een vluchtheuvel.

Zodra alle woningen in de Broeckgouw gebouwd zijn wordt op de kruising van de Dijkgraaf de Ruiterlaan met de secundaire toegangsweg een rotonde gerealiseerd. Eerder is dit niet mogelijk vanwege het vele (zware) bouwverkeer dat deze route moet gebruiken.

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw

Uitstel verkooppresentaties de Broeckgouw
26/01/2018 - De verkooppresentaties voor woningen en kavels in fase 9&10 van de Broeckgouw zijn enige tijd uitgesteld, vanwege onderzoek naar het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie voor nieuwbouwprojecten.   V...
> lees meer

Interview bouwen in eigen beheer

Interview bouwen in eigen beheer
26/01/2018 - Bewoners van gemeente Edam-Volendam zijn over het algemeen zeer ondernemend ingesteld. Het is dan ook niet gek dat bouwen in eigen beheer zo succesvol is in onze gemeente. In voorgaande fases van de Broeckgouw zijn inmiddels ...
> lees meer

Open dag huurwoningen Keetzijde

Open dag huurwoningen Keetzijde
25/01/2018 - De wooncompagnie organiseerde op woensdag 24 januarieen een open dag voor de 24 eengezinswoningen in het carré op de Keetzijde. Er waren vier woningen opengesteld, waaronder de hoekwoning en een vrijstaande woning...
> lees meer

> Nieuwsarchief