Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

15/07/2014 - Het college van B&W heeft besloten de fietsoversteek bij de volkstuintjes te voorzien van verkeerslichten. Voordat basisschool de Blokwhere in april van start ging in de Broeckgouw zijn tal van maatregelen getroffen voor de veiligheid en bereikbaarheid van deze school.

In de directe omgeving van de school is een aparte infrastructuur voor het autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers aangelegd. Op de schoolroutes van en naar de school zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd met duidelijke oversteken, waaronder het vrijliggende fietspad langs de secundaire ontsluiting met daarbij de oversteek op de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Ondanks alle getroffen maatregelen heeft een aantal ouders en verkeersouders contact opgenomen met de gemeente omdat ze de tijdelijke fietsoversteek op Dijkgraaf de Ruiterlaan onveilig vinden, ondanks de aangepaste en duidelijke bebording. Ze hebben aangegeven dat er erg hard gereden wordt op de Dijkgraaf de Ruiterlaan; dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties met overstekende schoolkinderen, ondanks de aanwezigheid van een vluchtheuvel.

Zodra alle woningen in de Broeckgouw gebouwd zijn wordt op de kruising van de Dijkgraaf de Ruiterlaan met de secundaire toegangsweg een rotonde gerealiseerd. Eerder is dit niet mogelijk vanwege het vele (zware) bouwverkeer dat deze route moet gebruiken.

Voortgang De Broeckgouw

Voortgang De Broeckgouw
16/05/2018 - Eind januari is aangegeven dat de gemeente Edam-Volendam onderzoek doet naar het tot stand brengen van haar duurzaamheidsambitie bij nieuwbouwprojecten. Voor de Broeckgouw zou dat concreet de aardgasvrije realisatie van nieuw...
> lees meer

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Huurwoningen Keetzijde opgeleverd
16/04/2018 - Op 16 april jl. zijn de 24 huurwoningen op het Keetzijde van De Broeckgouw opgeleverd en overgedragen aan de Wooncompagnie. Familie van der Linden nam op maandagochtend als eerste de sleutel in ontvangst. Het projectbureau De...
> lees meer

Lente in de Broeckgouw!

Lente in de Broeckgouw!
13/04/2018 - Ook in de Broeckgouw is de lente begonnen. De sierkersen die afgelopen jaar langs het Noordzeepad geplant zijn door leeringen van 't Kofschip staan inmiddels in bloei. Een mooi gezicht!
> lees meer

> Nieuwsarchief