Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

15/07/2014 - Het college van B&W heeft besloten de fietsoversteek bij de volkstuintjes te voorzien van verkeerslichten. Voordat basisschool de Blokwhere in april van start ging in de Broeckgouw zijn tal van maatregelen getroffen voor de veiligheid en bereikbaarheid van deze school.

In de directe omgeving van de school is een aparte infrastructuur voor het autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers aangelegd. Op de schoolroutes van en naar de school zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd met duidelijke oversteken, waaronder het vrijliggende fietspad langs de secundaire ontsluiting met daarbij de oversteek op de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Ondanks alle getroffen maatregelen heeft een aantal ouders en verkeersouders contact opgenomen met de gemeente omdat ze de tijdelijke fietsoversteek op Dijkgraaf de Ruiterlaan onveilig vinden, ondanks de aangepaste en duidelijke bebording. Ze hebben aangegeven dat er erg hard gereden wordt op de Dijkgraaf de Ruiterlaan; dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties met overstekende schoolkinderen, ondanks de aanwezigheid van een vluchtheuvel.

Zodra alle woningen in de Broeckgouw gebouwd zijn wordt op de kruising van de Dijkgraaf de Ruiterlaan met de secundaire toegangsweg een rotonde gerealiseerd. Eerder is dit niet mogelijk vanwege het vele (zware) bouwverkeer dat deze route moet gebruiken.

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd

Huurwoningen aan de Kimsterweg opgeleverd
21/12/2017 - De sleutels van de tien huurwoningen aan de Kimsterweg zijn vorige week vrijdag overgedragen aan de bewoners. Een dag later stond er al een verhuiswagen in de straat. Het team van De Broeckgouw wenst alle nieuwe ...
> lees meer

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan

Verkeersdrempels op de Wieringenlaan
10/11/2017 - Volgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond.  Omdat di...
> lees meer

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw

Update huurwoningen Kimsterweg en Oosterom in de Broeckgouw
07/11/2017 - Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.   Afgelo...
> lees meer

> Nieuwsarchief