Begeleiding tijdens het bouwproces

Gedurende de uitvoering wordt een tweetal kijkdagen georganiseerd. De eerste wanneer de trappen in de woning zijn geplaatst zodat ook de bovenverdieping bezocht kan worden en de tweede wanneer de binnenwanden staan zodat diverse zaken ingemeten kunnen worden.

Vooruitlopend op de oplevering verzorgt de aannemer de aanvraag van de nutsaansluitingen (gas, water, elektra, telefoon en CAI). U moet zelf de keuze maken voor de energieleverancier. Dit dient u tijdig te doen, zodat u op tijd over gas en elektra kunt beschikken. De aannemer kan u hier verder over informeren.

Voorafgaand aan de finale oplevering wordt u uitgenodigd voor een vooroplevering, zodat   de eventueel geconstateerde onvolkomenheden kunnen worden verholpen. Uiterlijk 3 weken voor de oplevering ontvangt u een uitnodiging voor het moment van oplevering, samen met de factuur voor de laatste termijn, die u voor de oplevering dient te hebben voldaan. Volgens de garantieregeling blijft een vastgesteld deel hiervan gedeponeerd bij de notaris, totdat alle opleveringspunten zijn afgehandeld. Indien de betaling tijdig is ontvangen en de woning opleveringsgereed is geaccepteerd, kunt u de sleutel en de overige opleveringsbescheiden (onderhoudsboekje etc.) in ontvangst nemen.