Een overzicht

Fases 7&8 van de Broeckgouw bevinden zich ten noorden van fase 2, begrensd door een oost-west lopende groene verbinding voor langzaam verkeer. 

Ten westen wordt momenteel het natuurpark aangelegd, achter de reeds gerealiseerde vrije kavels. Dit natuurpark zal bestaan uit flora en fauna die zich op natuurlijke wijze zullen ontwikkelen. In het natuurpark wordt bovendien volop ruimte gecreëerd voor kinderen om te kunnen spelen met zand, water en avontuurlijke speeltoestellen van uitsluitend natuurlijke materialen. Het natuurpark loopt uit in de dijkzone die rondom het plangebied loopt. Deze natuurlijke dijkzone vormt aan de noordzijde van fase 7&8 de overgang naar het Markermeer. 

Aan de oostzijde is nog een rij waterwoningen in ontwerp, waar aan de voorzijde de 30 meter brede watergang komt. Aan de overzijde volgen de laatste woningfases van de Broeckgouw; fase 9 & 10. De wijk vordert gestaag. Bijna 500 woningen zijn reeds verkocht en opgeleverd. Ook de supermarkt is geopend en de nieuwe basisschool is bijna gereed. Nu de openbare ruimte voor een groot deel wordt aangelegd en het eerste deel van de centrale watergang is gegraven, krijgt de wijk langzaam maar zeker haar eigen gezicht.

De wijk is ruim van opzet en er wordt rekening gehouden met een ruime parkeernorm van 2 auto’s per huishouden. In het plan is veel aandacht besteed aan het zoeken naar mogelijkheden om dit grote aantal (geparkeerde) auto’s niet onnodig bepalend te laten zijn voor het beeld van de openbare ruimte. Het groene binnengebied blijft daardoor autovrij. Bewoners en bezoekers van de woningen in fase 7&8 kunnen parkeren langs de buitenrand op de langsparkeerplaatsen of de openbaar toegankelijke parkeerhoven op maaiveld tussen de woningblokken. De luxe twee-onder-één kap woningen zijn de enige woningen die (kunnen) parkeren op eigen terrein. 

Omdat sprake is van een jonge wijk, wordt ruimschoots voorzien in speelvoorzieningen en veilige verkeersvoorzieningen.