Hoe koop ik een woning?

Voor u breekt nu een belangrijke fase aan als mogelijk toekomstige bewoner van de nieuwbouwwijk de Broeckgouw. Belangrijk is dat, indien u geïnteresseerd bent in één van de gepresenteerde woningen, u zich actief moet aanmelden voor de desbetreffende keuzeavond. 

AANMELDINGSFORMULIER
Het aanmeldingsformulier met daarop informatie over de verschillende data kunt u hier downloaden.  Op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier vindt u de uitgebreide uitleg omtrent de actieve aanmelding en toewijzingsystematiek.  

FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN
Indien u een woning op het oog heeft, is het belangrijk dat u spoedig inzicht verkrijgt in uw financiële mogelijkheden. Wij adviseren u zich reeds nu te oriënteren op het verkrijgen van een hypotheek. Op de bouwmarkt wordt de mogelijkheid geboden dat hypotheekverstrekkers zich aan de potentiele kopers presenteren. 

Voor het ontvangen van een originele ondertekende offerte van uw geldverstrekker moet u met enige tijd rekening houden. Indien u meerwerkopties wilt meefinancieren, dienen deze ook in de offerte van uw geldverstrekker te zijn begrepen. Voor het aanvragen van een hypotheek heeft u in ieder geval nodig: uw loonstrook en/of de jaaropgave van het salaris indien u in dienst bij een bedrijf bent; de jaarcijfers over de laatste 3 jaren als u zelfstandig ondernemer bent; een legitimatiebewijs en overige financiële verplichtingen (zoals: leningen, levensverzekeringen, pensioen, et cetera). 

HYPOTHEEKOFFERTE VAN GROOT BELANG
Wij willen graag benadrukken dat het van groot belang is reeds vóór uw woningkeuze globale offertes inzake de hypotheek aan te vragen, zodat u een juiste woningkeuze kunt maken en na uw keuze snel definitieve afspraken kunt maken met de aannemer.

Voor de definitieve offerte van uw geldverstrekker heeft u een ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst nodig. Voor de concept koop- en aannemingsovereenkomst verwijzen wij u naar de website, www.debroeckgouw.nl/fase 7&8.  

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Na het maken van uw keuze tijdens de keuzeavond, geeft u uw contactgegevens door aan de aanwezige verkoopmakelaars. Zij maken kort daarna een afspraak om de contracten te ondertekenen. Op diezelfde avond krijgt u een informatiepakket met uw verkooptekening en contract mee naar huis. De aannemer – HSB Bouw – zal u uitnodigen voor het doornemen van de kopers- keuzeopties. De kopersbegeleiding van HSB Bouw verzorgt samen met u de keuze van de standaardopties, aanpassingen en wijzigingen op basis van stelposten en verdere individuele wensen. 

Voor vragen over de koop- en aannemingsovereenkomst kunt u terecht bij de makelaars. 

VOORSCHOTNOTA
Na ondertekening van de overeenkomsten dient u de voorschotnota (zie concept koopovereenkomst) binnen 3 weken te voldoen. Het is ook mogelijk in plaats daarvan een bankgarantie te verstrekken. Aan het verstrekken van een bankgarantie zijn echter wel kosten verbonden.

BOUWSTART
De bouw per deelplan start zodra 90% van een deelplan is verkocht. Dit houdt in dat de koop- en aannemingsovereenkomsten zijn getekend en de leveringsaktes zijn gepasseerd. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de verkopend makelaars: nemassdeboer Makelaardij of Steur Makelaars.

De gepresenteerde VON- prijzen zijn berekend op de eerste uitgifte. Voor latere verkoopmomenten (volgende deelplannen) worden de reguliere kostenindexen verwerkt in de verkoopprijzen.