Informatie: Afval en grofvuil

Gemeentelijke afval ophaalkalender 2020

Update 10 maart 2020
Tijdelijke afvalinzamellocatie fase 9&10
Ter hoogte van de Marsdiep 13 (op de hoek van de brug aan de Den Oeverlaan) is een tijdelijke afvalinzamellocatie ingesteld. Bewoners van fase 9&10 kunnen hier hun huisvuil aanbieden. Hier wordt het huisvuil wekelijks opgehaald op de reguliere afhaaldagen (zie de afvalkalender).Wanneer alle woningen in het eerste verkoopcluster in fase 9&10 bewoond zijn worden ondergrondse afvalcontainers geopend.

Let op! Dit centrale afvalpunt is uitsluitend bedoeld voor restafval. Het is niet toegestaan hier bouw en sloopafval te deponeren.




Update 16 december 2019
Openstelling ondergronde glas- en papiercontainer
Op 17 december wordt de ondergrondse papierbak en glasbak opengesteld in de wijk Keetzijde. De containers staan langs de toegangsweg nabij de kruising aan de Genua.

Update 4 april 2019
Meer ondergrondse papiercontainers in de Broeckgouw
Afval scheiden in de Broeckgouw wordt eenvoudiger. Op verschillende locaties worden deze week nieuwe ondergrondse papiercontainers geplaatst. De komende twee maanden volgen er nog twee.
Om plaats te maken voor alle nieuwe papiercontainers komen sommige ondergrondse restafvalcontainers te vervallen. Er is op toegezien dat er voor alle bewoners voldoende afvalcontainers zijn op loopafstand van hun woning.

Download hier de pdf met alle nieuwe locaties van de afvalcontainers

Update 30 april 2018
Tijdelijke afvalinzamellocatie Keetzijde
Op de Keetzijde is een tijdelijke afvalinzamellocatie ingesteld. Bewoners kunnen hun huisvuil aanbieden in het verlengde van de uitrit van het parkeerterrein langs de stelconplatenbaan. Hier komt een vuilniswagen het vuil vanaf donderdag 3 mei wekelijks ophalen.Wanneer alle woningen in de wijk Keetzijde zijn opgeleverd worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Let op! Dit centrale afvalpunt is uitsluitend bedoeld voor restafval. Het is niet toegestaan hier bouw en sloopafval te deponeren.


Tot de komst van ondergrondse containers kunnen bewoners van de Keetzijde het glas,- papierafval deponeren in de ondergrondse containers elders in onze gemeente.