Informatie: Afval en grofvuil

Gemeentelijke afval ophaalkalender 2018

Update 30 april 2018
Tijdelijke afvalinzamellocatie Keetzijde
Op de Keetzijde is een tijdelijke afvalinzamellocatie ingesteld. Bewoners kunnen hun huisvuil aanbieden in het verlengde van de uitrit van het parkeerterrein langs de stelconplatenbaan. Hier komt een vuilniswagen het vuil vanaf donderdag 3 mei wekelijks ophalen.Wanneer alle woningen in de wijk Keetzijde zijn opgeleverd worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Let op! Dit centrale afvalpunt is uitsluitend bedoeld voor restafval. Het is niet toegestaan hier bouw en sloopafval te deponeren.


Tot de komst van ondergrondse containers kunnen bewoners van de Keetzijde het glas,- papierafval deponeren in de ondergrondse containers elders in onze gemeente.