Meer informatie 'De Hors'

Algemene informatie

> Machtigingsformulier
> Situatietekening
> Zon- en schaduwstudie

Concept contractstukken 

> Model aannemingsovereenkomst grondgebonden woningen
> Model aannemingsovereenkomst appartementen 
> Modelregelement splitsing appartementsrechten

> Concept technische omschrijving beneden- bovenwoningen
> Concept technische omschrijving grondgebonden woningen
> Concept technische omschrijving appartementen

> Algemene toelichting AO projectmatige bouw appartementen
> Algemene toelichting AO projectmatige bouw grondgebonden woningen
> Algemene voorwaarden AO projectmatige bouw appartementen
> Algemene voorwaarden AO projectmatige bouw grondgebonden woningen
> Brochure garantie- en waarborgregeling Woningborg
> Garantie- en waarborgregeling Woningborg
> Concept kleur- en materiaallijst

Concept verkooptekeningen grondgebonden woningen 

Bouwnummer 658. Kievit
Bouwnummer 659. Kievit
Bouwnummer 660. Kievit
Bouwnummer 661. Kievit

Bouwnummer 665. Lepelaar
Bouwnummer 666. Lepelaar
Bouwnummer 667. Lepelaar

Concept verkooptekeningen grondgebonden woningen 

Bouwnummer 25. Witte Reiger
Bouwnummer 26. Witte Reiger
Bouwnummer 27. Blauwe Reiger
Bouwnummer 28. Blauwe Reiger
 

Concept verkooptekeningen appartementen

Geveltekeningen appartement
Indeling bergingen begane grond

Bouwnummer 1. Meerkoet
Bouwnummer 2. Grutto
Bouwnummer 3. Grutto
Bouwnummer 4. Meerkoet
Bouwnummer 5. Meerkoet
Bouwnummer 6. Meerkoet
Bouwnummer 7. Grutto
Bouwnummer 8. Grutto
Bouwnummer 9. Grutto
Bouwnummer 10. Grutto
Bouwnummer 11. Meerkoet
Bouwnummer 12. Meerkoet
Bouwnummer 13. Fuut
Bouwnummer 14. Meerkoet
Bouwnummer 15. Meerkoet
Bouwnummer 16. Meerkoet
Bouwnummer 17. Grutto
Bouwnummer 18. Grutto
Bouwnummer 19. Meerkoet
Bouwnummer 20. Meerkoet
Bouwnummer 21. Fuut
Bouwnummer 22. Meerkoet
Bouwnummer 23. Meerkoet
Bouwnummer 24. Meerkoet