Meer informatie 'Oostrand fase 9&10'

Algemene informatie

> Toelichting op proces van loting en toewijzing
> Machtigingsformulier
> Tuinafmetingen grondgebonden woningen
> Zon- en schaduwstudie Oostrand fase 9&10
> Situatietekening

Concept contractstukken 

> Concept koopovereenkomst grondgebonden woningen
> Concept koopovereenkomst appartementen
> Model aannemingsovereenkomst grondgebonden woningen
> Model aannemingsovereenkomst appartementen 
> Modelregelement splitsing appartementsrechten
> Technische omschrijving appartementen
> Technische omschrijving grondgebonden woningen 
> Algemene toelichting AO projectmatige bouw appartementen
> Algemene toelichting AO projectmatige bouw grondgebonden woningen
> Algemene voorwaarden AO projectmatige bouw appartementen
> Algemene voorwaarden AO projectmatige bouw grondgebonden woningen
> Brochure garantie- en waarborgregeling Woningborg
> Garantie- en waarborgregeling Woningborg
> Concept kleur- en materiaallijst interieur
> Concept kleur- en materiaallijst exterieur

Concept verkooptekeningen grondgebonden woningen 

Bouwnummer 197. EMMA verkoooptekening
Bouwnummer 198. EMMA verkoooptekening
Bouwnummer 199. EMMA verkoooptekening
Bouwnummer 200. EMMA verkoooptekening
Bouwnummer 201. EMMA verkoooptekening 

Concept verkooptekeningen appartementen

Geveltekeningen appartement
Indeling bergingen begane grond

Bouwnummer 1. KATE
Bouwnummer 2. JULIA
Bouwnummer 3. TESS
Bouwnummer 4. EMILY
Bouwnummer 5. LYNN
Bouwnummer 6. LYNN
Bouwnummer 7. EMILY
Bouwnummer 8. TESS
Bouwnummer 9. JULIA
Bouwnummer 10. KATE
Bouwnummer 11. AMY
Bouwnummer 12. TESS
Bouwnummer 13. TESS
Bouwnummer 14. EMILY
Bouwnummer 15. LYNN
Bouwnummer 16. LYNN
Bouwnummer 17. EMILY
Bouwnummer 18. TESS
Bouwnummer 19. TESS
Bouwnummer 20. AMY
Bouwnummer 21. MILA
Bouwnummer 22. AMY
Bouwnummer 23. TESS
Bouwnummer 24. TESS
Bouwnummer 25. EMILY
Bouwnummer 26. LYNN
Bouwnummer 27. LYNN
Bouwnummer 28. EMILY
Bouwnummer 29. TESS
Bouwnummer 30. TESS
Bouwnummer 31. AMY
Bouwnummer 32. MILA