Definitieve doorgang Wieringenlaan

Definitieve doorgang Wieringenlaan

17/12/2020 - Vandaag is de doorgang aan de Wieringenlaan (ter hoogte van de Meeuweplaat en Blauwe Slenk) definitief opengesteld.
 
Omdat de bouwwerkzaamheden nog niet afgerond zijn blijft de bouwweg toegankelijk voor bouwverkeer (rode lijn). Al het overig verkeer dient de definitieve route over de Wieringenlaan te volgen (groene lijn). In de afgelopen maanden zorgde het grote aantal auto’s en bouwbussen op de bouwweg voor overlast in de omgeving. Ook werd er regelmatig te hard gereden. In de nieuwe situatie is het voor regulier verkeer niet meer toegestaan om de bouwweg te gebruiken.


De nieuwe situatie wordt met bebording weergegeven en komende week worden verkeersbegeleiders ingezet om het verkeer in de gewijzigde situatie in goede banen te leiden.

Aankomend jaar worden in de Wieringenlaan drempelelementen aangelegd. Om gevaarlijke situaties nabij de schoolzone te voorkomen worden deze week ter hoogte van het Pinkewad al twee tijdelijke verkeersdrempels aangebracht.
 

Schrijf je uiterlijk 28 januari in voor De Hors

Schrijf je uiterlijk 28 januari in voor De Hors
20/01/2021 - In het voorjaar 2021 start de verkoop van de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen in De Hors. Omdat deze woningen speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep starters met een beperkt inkomen, wordt het toewijzingsbele...
> lees meer

HSB bouwt laatste deelplannen in de Broeckgouw

HSB bouwt laatste deelplannen in de Broeckgouw
14/01/2021 - Op donderdag 14 januari 2021 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw uit Volendam voor de bouw van 72 koopwoningen, 18 huurwoningen en het kindcentrum in de Broeckgouw. Het betref...
> lees meer

Verkooppresentatie 'Oostrand fase 9&10'

Verkooppresentatie 'Oostrand fase 9&10'
12/01/2021 - Op 25 januari 2021 presenteert de gemeente Edam-Volendam de verkoopinformatie voor 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen in het deelplan ‘Oostrand fase 9&10’ in de Broeckgo...
> lees meer

> Nieuwsarchief