Definitieve gunning 207 woningen in fase 2 van de Broeckgouw

01/01/2011 - Voor fase 2 van de Broeckgouw is er een Europese aanbestedingsprocedure gevoerd. Na afloop van de aanbesteding heeft de gunningcommissie de inschrijvingen beoordeeld op de vooraf vastgestelde gunningscriteria en is een rangorde vastgesteld.

Op 16 november 2010 is het college van B&W akkoord gegaan met de voorlopige gunning aan de aannemer KBK Bouw voor fase 2. Gedurende de Alcatel termijn van 15 dagen is geen bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen gunning, waardoor definitief gegund is aan KBK Bouw. Zodra het eerste deelplan in fase 2 is verkocht, zal KBK met de bouw daarvan aanvangen.

 

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief