Duurzaamheidsysteem basisschool de Blokwhere

Duurzaamheidsysteem basisschool de Blokwhere

17/09/2015 - Tijdens de zomervakantie is de aanleg van het verwarmingssysteem voor de Blokwhere afgerond. Antoine Maartens, penningmeester van de Stichting Duurzaam Waterland, informeert u over wie de stichting is, wat zij doen en wat de aanleg voor de Blokwhere betekent.
 
Stichting Duurzaam Waterland
Stichting Duurzaam Waterland heeft als doel het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder. Dit doet zij door een gedeelte van de winst, die komt uit de windmolens op de dijk naar Marken, in te zetten om het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeente Waterland en Edam-Volendam te bevorderen. Uit deze winst verleent zij subsidie aan particulieren, non-profit organisaties (zoals scholen, gemeenten en woningbouwverenigingen) en diegene die met een goed plan komt. De twee windmolens op de dijk naar Marken zijn in eigendom van de Coöperatie Windenergie Waterland, waar de stichting een onderdeel van is.
 
Recent heeft Stichting Duurzaam Waterland verschillende projecten afgerond. Sinds 2011 zijn honderden mensen (particulieren) ondersteund bij het plaatsen van zonnepanelen en isolatiewerk. Daarnaast is in de gemeente Edam-Volendam subsidie verleend aan onder andere Woningbouwvereniging de Vooruitgang, Watersportvereniging Edam, museum Edam en museum Volendam. ”Wij gaan vanaf dit jaar meer op de innovatieve toer en steunen tegenwoordig particulieren en non-profit organisaties wanneer er een hoog rendement bereikt kan worden. Bijvoorbeeld als bewoners besluiten om hun woning volledig met elektriciteit te gaan verwarmen. Dat betekent dat zij hun stroom voor een groot deel zelf opwekken of groen inkopen en geen gasaansluiting meer hebben”, aldus Antoine Maartens.
 
Duurzaamheidsysteem basisschool de Blokwhere
De werkzaamheden ten behoeve van de Blokwhere zijn inmiddels goeddeels afgerond.
In het veld dat achter de school ligt, zijn tijdens de zomervakantie geulen gegraven en is een horizontaal slangennetwerk aangelegd op een diepte van 1 ½ meter. In dit netwerk wordt warmte “geoogst”. Die warmte komt direct van de zon en vanaf het dak van de school. Water dat door de slangen stroomt, transporteert  deze warmte naar de school. In de school zorgen warmtepompen er vervolgens voor dat het er altijd lekker warm is. Dus in de zomer wordt de warmte verzameld en opgeslagen in de grond en in de winter wordt die warmte daar geoogst. Over het algemeen wordt de warmte opgewekt met deze warmtepompen. De reeds bestaande gasinstallatie van de school wordt alleen gebruikt  wanneer het heel erg koud is buiten. Overigens kan met de installatie ook worden gekoeld. Er wordt dan koud water door de vloeren van de klaslokalen gepompt.
Doordat de school over het algemeen zonder gebruik van gas wordt verwarmd, scheelt dit enorm in de kosten.
 
Een gezamenlijk initiatief
In oktober 2012 heeft Stichting Duurzaam Waterland contact gezocht met de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) om te kijken wat zij voor deze nieuwe basisschool zouden kunnen betekenen. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan. Reeds vroegtijdig is de stichting betrokken bij de realisatie van een duurzame school. Daardoor is onder andere de isolatie aan de noordzijde van de school verhoogd. Met de aanleg van het slangennetwerk en het aansluiten van de warmtepompen zijn de werkzaamheden voor basisschool de Blokwhere afgerond en is de school nu in hoge mate duurzaam gerealiseerd.
 
Directeur Vincent Tol van Basisschool de Blokwhere
“Wij van Basisschool de Blokwhere zijn natuurlijk heel blij met de aanleg van het duurzaamheidssyteem. In deze tijd maakt iedereen zich er sterk voor om het energieverbruik terug te dringen om kosten te besparen, maar vooral ook om de nadelige effecten voor het milieu te minimaliseren. Onze school herbergt al een aantal energiebesparende voorzieningen die meteen bij de bouw werden gerealiseerd. We voelden ons zeer vereerd toen we vernamen dat de Stichting Duurzaam Waterland onze school had uitgekozen om dit project te gaan uitvoeren. Dit zal leiden tot een lager energieverbruik en een prettiger leer- en werkklimaat in ons mooie pand. In onze lessen komt het milieu en de invloed van de mens daarop zeer regelmatig aan de orde. Onze leerlingen zullen nu van zeer nabij kunnen ervaren hoe je op verantwoorde wijze kunt omgaan met brandstoffen, energie en het milieu.”
 
Rol van de gemeente
De gemeente Edam-Volendam heeft toestemming gegeven om het stuk land, dat achter basisschool de Blokwhere ligt in het toekomstige landschapspark, te gebruiken voor de aanleg van dit duurzaamheidsysteem. “Deze bereidheid is naar ons weten uniek in Nederland. Wij zijn de gemeente daarom heel dankbaar dat wij dit stuk land mochten gebruiken, want zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. En het mooie is dat er nu een voorbeeld is dat vrij makkelijk kan worden nagevolgd.”
 
Wethouder Ruimtelijke Ordening Marisa Kes
“De grond waar de leidingen doorlopen, wordt ingericht als groen gebied dat hoort bij het toekomstige landschapspark. Doordat er op dit stukje grond niet gebouwd gaat worden, kunnen we dit initiatief mogelijk maken. We houden er rekening mee door hier geen grote bomen op te planten, omdat de wortels daarvan de slangen zouden kunnen beschadigen. Het lijkt ons dan ook een prima stukje om straks een mooi trapveld aan te leggen. Gelukkig kunnen we door hier aan mee te werken weer een klein beetje bijdragen aan een duurzamere samenleving!"
 
Waarom uw woning duurzaam maken?
Fossiele brandstoffen, waaronder gas, raken langzaamaan op en de aarde warmt steeds verder op. Het is met behoud van comfort prima mogelijk om bestaande woningen geheel of grotendeels onafhankelijk van gas te maken. Dat begint altijd met isolatie als dat nog niet is gebeurd. Want niet langer stoken voor de buitenlucht is de grootste besparing en die verdient zich het meest eenvoudig terug. Daarna zijn de installateurs in onze gemeente prima in staat u te begeleiden. En daarbij staat één doel centraal: een comfortabel warm huis zonder cv ketel tegen een strakke prijs. Alle middelen daarvoor zijn bij hen bekend. Richtlijn is dat een gemiddelde woning voor ongeveer € 30.000,- à € 35.000,- euro verder kan zonder gasaansluiting. En dat is precies het bedrag dat u in een jaar of vijftien aan energie besteedt. Na aanleg van zo'n installatie gaat uw energierekening terug naar nul of naar bijna nul. Financiering is eigenlijk eenvoudig via de Stichting Volkshuisvesting Nederland en misschien heeft u zelf wel spaargeld dat u hiervoor kunt inzetten. Het levert momenteel al snel meer op dan een spaarrekening.
 
Om te laten zien dat dit niet alleen mooie praatjes zijn, zoekt de Stichting Duurzaam Waterland 4 bestaande woningen, waarvan de bewoners deze volledig duurzaam willen maken. Bewoners worden door de stichting ondersteund met een bedrag van € 2.000,- aan subsidie, de overige kosten zijn voor eigen rekening. Hiervoor begeleiden wij bij voorkeur 2 woningen in Monnickendam en 2 woningen in Edam-Volendam. Voor interesse of meer informatie kunt u een
e-mailbericht sturen naar info@sdwaterland.nl.

Feestelijke momenten van Oostrand en de Hors

Feestelijke momenten van Oostrand en de Hors
21/04/2022 - Woensdag 6 en woensdag 13 april vonden er feestelijke momenten voor deelplannen Oostrand en de Hors in de Broeckgouw plaats. In de Oostrand worden 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen gebouwd, en in de Hors worden 24 ...
> lees meer

Aanleg parkeerterrein Sportcampus ETB Sombroek

Aanleg parkeerterrein Sportcampus ETB Sombroek
20/12/2021 - Op dit moment wordt hard gewerkt aan het parkeerterrein van de Sportcampus ETB Sombroek en de Bouwgouw. Dit parkeerterrein met een capaciteit van 90 parkeerplaatsen bestaat uit een combinatie van grastegels en waterpasserende...
> lees meer

Bouw kindcentrum in volle gang

Bouw kindcentrum in volle gang
16/11/2021 - De bouw van het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw is in volle gang. Naast basisschool de Blokwhere werkt aannemer HSB Bouw al enkele maanden aan dit nieuwe gebouw, waarvan de eerste contouren inmiddels duidelijk zichtbaar z...
> lees meer

> Nieuwsarchief