Gemeentelijke woningzoekendenlijst geopend 24-3-2014 t/m 18-4-2014

Gemeentelijke woningzoekendenlijst geopend 24-3-2014 t/m 18-4-2014

21/03/2014 - De gemeente Edam-Volendam bereidt weer een aantal verkoopmomenten voor in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw:
  • Na de zomer de presentatie van - en aanmelding voor - de volgende (starter)woningen,
  • Dit voorjaar een verkooppresentatie van (mogelijke) GPO-locaties,
  • Een woonwensenonderzoek voor deelgebied Keetzijde. 
    Voor ieder (verkoop)moment worden de bij de gemeente ingeschreven woningzoekenden persoonlijk uitgenodigd.
     
Begin 2014 zijn 40 woningen in fase 7&8 en 5 woningen in fase 4 in verkoop gebracht en grotendeels verkocht. De volgende uitgifte van starterwoningen in fase 7&8 is in voorbereiding. Grofweg één keer per half jaar wordt een verkoopmoment voor starterwoningen georganiseerd.
 
In januari is een GPO-locatie voor 6 starterwoningen aan het Pinkewad verkocht. Er blijkt nog steeds een behoefte aan bouwen in eigen beheer, voor verschillende type kavels. Op korte termijn wordt deze doelgroep van concreet geïnteresseerde kandidaat- kopers door de gemeente uitgenodigd. Het college van B&W heeft besloten om samen met de aangemelde kandidaten te onderzoeken of geschikte GPO- locaties op een passende wijze kunnen worden ingevuld.
 
In maart start de gemeente met een woningbehoefte onderzoek voor de nieuwbouwlocatie Keetzijde in de Broeckgouw. Omdat de bevolking van Edam aan krimp onderhevig is, wil de gemeente graag in passende huisvesting voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen voorzien. Onder deze doelgroep (leeftijd van 18 tot 30 jaar) worden de woonwensen en mogelijkheden nader geïnventariseerd.
 
Inschrijven als woningzoekende
Het college van B&W heeft besloten de woningzoekendenlijst voor een periode van 4 weken open te stellen. Inschrijving op de woningzoekendenlijst van de gemeente is nodig om - met voorrang - deel te kunnen nemen aan (één van) de keuzeavonden voor een koopwoning of kavel voor ´bouwen in eigen beheer´ in de Broeckgouw.

De voorwaarden voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst zijn te vinden op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan vanaf maandag 24 maart 2014 worden opgehaald en ingeleverd bij het Stadskantoor van de Gemeente Edam-Volendam (W. v.d. Knoopdreef 1). Het formulier is dan tevens te downloaden via de website. De inschrijftermijn sluit op vrijdag 18 april 2014. Het inschrijfformulier dient, samen met de betaling van de inschrijfkosten van € 10,-, uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen door de gemeente Edam-Volendam.

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief