Globale planning en verkoopproces fase 2

08/06/2010 - In fase 2 van De Broeckgouw worden 223 woningen gerealiseerd in diverse categorieën. Het merendeel van de woningen wordt met voorrang toegewezen aan de starters (80%) en gevestigde huurders (20%). Voor de categorieën ‘vrije kavels’, ‘2^1-kap woningen’ en ‘rijwoning duur’ hebben alle ingeschreven woningzoekenden, inclusief de ´gevestigden overig´, via loting gelijke kansen op koop.

Het verkoopproces voor de woningen is een geoptimaliseerde uitwerking van het gemeentelijke toewijzingsbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 21 oktober 2008.

Optimalisatie in verkoopproces
Ten opzichte van het verkoopproces van de Gouwwijk en de eerste fase van De Broeckgouw (fase 1A), is het onderstaande gewijzigd:

• Onder starters wordt niet meer geloot voor de keuzevolgorde, maar wordt de keuzevolgorde bepaald door de leeftijd (oudste starter eerst).
• Ingeschreven woningzoekenden kunnen zich per verkoopfase actief aanmelden voor het verkooptraject, ongeacht positie op de lijst.
• De categorie ‘rijwoning duur’ wordt op gelijke wijze aangeboden als vrije kavels en 2^1-kap woningen. De notaris bepaalt bij loting de keuzevolgorde (gelijke kansen voor alle ingeschreven woningzoekenden).
• De categorie ‘rijwoningen in Particulier Opdrachtgeverschap – ook wel Bouwen in Eigen Beheer genoemd – is een nieuwe categorie. De toewijzingssystematiek is gelijk aan de verkoop van de overige rijwoningen.

De ingeschreven kandidaten dienen zich dus actief aan te melden voor deelname aan het verkoopproces. Hierdoor nemen alleen daadwerkelijk geïnteresseerde kandidaten deel aan lotingen en keuzeavonden. Kandidaten kunnen op deze manier een reële inschatting maken van hun kansen. Vertragingen in het verkoopproces worden op deze wijze voorkomen, waardoor serieuze woningzoekenden eerder hun woning kunnen betrekken.

Informatieavonden op 8 en 9 juli 2010
Op 8 en 9 juli 2010 organiseert de gemeente Edam-Volendam 2 informatieavonden voor alle ingeschreven woningzoekenden bij de gemeente Edam-Volendam. Tijdens deze bijeenkomsten worden woningontwerpen & impressies getoond en zullen richtprijzen per woningtype bekend worden gemaakt.
Vervolgens zal in het laatste kwartaal van 2010 een bouwmarkt worden georganiseerd, waarvoor alle ingeschreven woningzoekenden worden uitgenodigd. Op deze bouwmarkt zal de gedetailleerde verkoopinformatie beschikbaar worden gesteld met de definitieve VON-prijzen. Op basis van die verkoopinformatie kunnen geïnteresseerde kandidaten zich actief aanmelden voor de keuzeavond, welke gepland staat in januari 2011.
Na het verkoopproces, inclusief keuzes ten aanzien van meer- en minderwerk, zal de bouw naar verwachting eind april 2011 aanvangen.

De informatieavonden zijn voor alle geïnteresseerden vrij toegankelijk. De ingeschreven woningzoekenden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

Beschrijving verkoopproces per woningcategorie:

Vrije kavels
De vrije kavels in fase 2 (8 stuks) worden als eerste in verkoop gebracht. De percelen zijn reeds bouwrijp, waardoor de kavels direct na de zomer 2010 in verkoop gebracht kunnen worden. Tijdens de informatieavonden op 8 en 9 juli zal de verkoopinformatie voor de vrije kavels beschikbaar zijn.
Op basis van de verkoopinformatie kunnen geïnteresseerden zich actief aanmelden voor deelname aan de keuzeavond middels een aanmeldingsformulier. Onder de aangemelde kandidaten vindt een loting plaats door de notaris, die voor de aangemelde kandidaten toegankelijk is. De gemeente verzendt de lotingresultaten, waarna de makelaar(s) op volgorde van loting de kandidaat-kopers uitnodigt voor de verdere verkoopafhandeling.

Wanneer de actieve aanmelding het aantal beschikbare kavels overstijgt, wordt de vervolgfase met vrije kavels zo spoedig mogelijk (deels) in verkoop gebracht.

Rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap
De percelen voor de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap (ook wel Bouwen in Eigen Beheer genoemd) worden gelijk met de vrije kavels in verkoop gebracht. Tijdens de informatieavonden zal de verkoopinformatie voor de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap voor alle ingeschreven woningzoekenden beschikbaar zijn.

Voor de verkoop van de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap geldt dezelfde toewijzingssystematiek als voor de ‘starterwoningen’. Op basis van de verkoopinformatie kunnen geïnteresseerden zich actief aanmelden voor deelname aan het de keuzeavond via een aanmeldingsformulier. De aangemelde kandidaten worden uitgenodigd door de makerlaar(s) voor de verkoopafhandeling.

2^1-kap woningen’ en ‘rijwoning duur’
Tijdens de informatieavond zullen voor de categorieën ´2^1-kap woningen’ en ‘rijwoning duur’ artist impressions en richtprijzen bekend worden gemaakt. In het laatste kwartaal van 2010 wordt een bouwmarkt georganiseerd, waarop de gedetailleerde verkoopinformatie beschikbaar wordt gesteld (inclusief definitieve vrij op naam prijzen).
Alle ingeschreven woningzoekenden komen met gelijke kansen in aanmerking voor de koop van een 2^1-kap woning’ of ‘rijwoning duur’. Na de bouwmarkt kunnen geïnteresseerde kandidaten zich actief aanmelden voor deelname aan de loting door de notaris, waarmee de keuzevolgorde voor de keuzeavond wordt bepaald. De gemeente verzendt de lotingresultaten tezamen met de uitnodiging voor de keuzeavond aan de kandidaat- kopers. Op de (openbare) keuzeavond krijgen de kandidaat- kopers op volgorde van lotnummer de keuzemogelijkheid voor een woning.

De verkoop van 2^1-kap woningen’ en ‘rijwoning duur’ en de starterwoningen (overige rijwoningen) vindt op dezelfde avond plaats. De aangemelde kandidaten met lotnummers komen allereerst in aanmerking voor de keuze voor 2^1-kap woningen’ of ‘rijwoning duur’. Starters of gevestigde huurders die na de keuze resteren, komen vervolgens nog in aanmerking voor de keuze voor de overige rijwoningen, indien zij zich daarvoor eveneens hebben aangemeld.

Rijwoningen (starterwoningen)
Tijdens de informatieavonden worden tevens de artist impressions van verschillende type rijwoningen gepresenteerd. De ingeschreven woningzoekenden worden vervolgens uitgenodigd voor de bouwmarkt in het laatste kwartaal van 2010, waarop de gedetailleerde verkoopinformatie beschikbaar wordt gesteld, waarna geïnteresseerde kandidaten zich actief kunnen aanmelden voor de keuzeavond, die gepland staat voor begin 2011.
Op de keuzeavond worden allereerst de 2^1-kap woningen’ en ‘rijwoning duur’ aangeboden op basis van het verstrekte lotnummer. Na verkoop van deze categorieën worden de overige rijwoningen aan de aangemelde starters en gevestigde huurders aangeboden in de verhouding 4:1. De starters kiezen op volgorde van leeftijd, waarbij de oudste starter eerst een keuze mag maken. De gevestigde huurders op basis van het door loting toegekende plaatsnummer (laagste nummer eerst). Er zal dus niet meer onder starters worden geloot voor de keuzevolgorde, maar de keuzevolgorde wordt bepaald op basis van leeftijd (oudste starter eerst).

Wanneer er woningen resteren nadat alle aangemelde starters en gevestigde huurders hebben gekozen, komen de aangemelde gevestigden (overig) in aanmerking. Onder de aangemelde kandidaten wordt direct door de notaris geloot voor de keuzevolgorde.

De makelaars zijn aanwezig op de keuzeavond om de kopers uit te nodigen voor ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten.

Niet verkochte woningen
Woningen die onverkocht zijn in de aangeboden fase, nadat alle ingeschreven woningzoekenden aan bod zijn gekomen, worden gepubliceerd in de lokale media en via de makelaars in verkoop gebracht.

Alle genoemde data in deze publicatie zijn onder voorbehoud.

 

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief