Globale planning fase 2 De Broeckgouw

12/05/2010 - Op 29 juni 2010 zullen de woningontwerpen van circa 215 woningen in fase 2 van De Broeckgouw met daarbij behorende richtprijzen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna zullen op 8 en 9 juli 2010 twee informatieavonden worden georganiseerd voor alle ingeschreven woningzoekenden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de woningontwerpen & impressies worden getoond. Tevens zullen de richtprijzen bekend worden gemaakt. Aansluitend zal er in het laatste kwartaal van 2010 een bouwmarkt worden georganiseerd, waarbij op basis van het definitief ontwerp de gedetailleerde verkoopinformatie beschikbaar wordt gesteld.

Op basis van de verkoopinformatie die getoond wordt op 8 en 9 juli aanstaande, kunnen geïnteresseerde kandidaten zich aanmelden voor fase 2. Vervolgens kunnen zij zich na de definitieve verkoopinformatie in het laatste kwartaal van 2010 aanmelden voor de keuzeavond welke gepland staat in januari 2011. Nadat de verkoop heeft plaatsgevonden en het meer- en minderwerk in kaart is gebracht, zal de bouw aanvangen. Naar verwachting zal dat zijn in april 2011.

De vrije kavels en de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap (ook wel Bouwen in Eigen Beheer genoemd) worden allereerst in verkoop gebracht. De locatie van vrije kavels en de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap in fase 2 zijn reeds bouwrijp, waardoor de 8 kavels en de rijwoningen direct na de zomer 2010 in verkoop gebracht zullen worden. Voor de verkoop van vrije kavels komen alle ingeschrevenen met gelijke kansen in aanmerking. Tijdens de informatieavonden op 8 en 9 juli aanstaande zal de verkoopinformatie voor de vrije kavels voor alle ingeschrevenen beschikbaar zijn. Op basis van deze verkoopinformatie, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de loting.

Voor de verkoop van de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap geldt een gelijke toewijzingssystematiek als voor de ‘starterwoningen’. Op basis van de verkoopinformatie tijdens de informatieavond kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname aan het verkoopproces. Nadere informatie over de verkoop van zowel de vrije kavels als de rijwoningen in particulier opdrachtgeverschap zal tijdens de informatieavond bekend worden gemaakt

De informatieavonden zijn voor alle geïnteresseerden vrij toegankelijk. De ingeschreven woningzoekenden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief