HSB bouwt laatste deelplannen in de Broeckgouw

HSB bouwt laatste deelplannen in de Broeckgouw

14/01/2021 - Op donderdag 14 januari 2021 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw uit Volendam voor de bouw van 72 koopwoningen, 18 huurwoningen en het kindcentrum in de Broeckgouw. Het betreft de laatste bouwplannen die nog gerealiseerd zullen worden in deze nieuwbouwwijk. Namens de gemeente ondertekende wethouder Koning op het projectbureau aan de Deimpt de overeenkomst en zette Camiel Honselaar als directeur van HSB zijn handtekening.
 
Wethouder Koning gaf aan zeer content te zijn dat HSB als lokale aannemer wederom woningen mag realiseren in de Broeckgouw. Camiel Honselaar vult aan dat het een prachtig project is van hoge kwaliteit, waar HSB graag een bijdrage aan wil leveren. Zeker ook omdat er veel inwoners van de gemeente hier komen te wonen.
 
De ondertekening van het contract vormt de afronding van de aanbestedingsprocedure voor de bouw van deze woningen, die door de gemeente Edam-Volendam zijn ontwikkeld. Nadat HSB Bouw enkele jaren eerder al meer dan 200 woningen in fase 4&6 en fase 7&8 heeft gebouwd, zal zij in 2021 en 2022 dus ook de laatste drie deelplannen van de Broeckgouw realiseren.

Naast basisschool de Blokwhere komt een kindcentrum (kinderopvangruimtes voor het CBW) met daarboven 18 sociale huurwoningen voor de Vooruitgang. In het deelplan ‘Oostrand fase 9&10’ worden 37 starterwoningen gebouwd die in januari in verkoop gepresenteerd worden en het deelplan De Hors bestaat uit 32 kleinere koopwoningen (doelgroep met beperkte leencapaciteit). Dit zullen de laatste woningen zijn die in de Broeckgouw nog verkocht en gebouwd gaan worden. Indien de verkoop voorspoedig verloopt, zullen alle deelplannen nog in 2021 in aanbouw worden genomen.
 
De gemeente Edam-Volendam is verheugd dat er veel bouwpersoneel uit de gemeente zelf de komende jaren aan de slag kan bij dit gemeentelijke nieuwbouwproject en wenst HSB Bouw veel succes bij de bouwwerkzaamheden.

Schrijf je uiterlijk 28 januari in voor De Hors

Schrijf je uiterlijk 28 januari in voor De Hors
20/01/2021 - In het voorjaar 2021 start de verkoop van de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen in De Hors. Omdat deze woningen speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep starters met een beperkt inkomen, wordt het toewijzingsbele...
> lees meer

Verkooppresentatie 'Oostrand fase 9&10'

Verkooppresentatie 'Oostrand fase 9&10'
12/01/2021 - Op 25 januari 2021 presenteert de gemeente Edam-Volendam de verkoopinformatie voor 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen in het deelplan ‘Oostrand fase 9&10’ in de Broeckgo...
> lees meer

Definitieve doorgang Wieringenlaan

Definitieve doorgang Wieringenlaan
17/12/2020 - Vandaag is de doorgang aan de Wieringenlaan (ter hoogte van de Meeuweplaat en Blauwe Slenk) definitief opengesteld.   Omdat de bouwwerkzaamheden nog niet afgerond zijn blijft de bouwweg toegankelijk voor bouwverkeer (r...
> lees meer

> Nieuwsarchief