Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

Inspraakavond verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde

10/05/2016 - Begin juni wordt deelplan Keetzijde, een wijk met circa 80 woningen, in verkoop gepresenteerd. Voor de woningen in dit gebied is in 2015 een bestemmingsplan in procedure gebracht om de toegangsweg op de weg Keetzijde te realiseren. Dit bestemmingsplan, de 5e partiele herziening Zuidpolder-Oost, wordt 19 mei aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

In oktober 2015 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden van de te wijzigen ontsluitingsweg van deelplan Keetzijde. Tijdens die avond zijn vele wensen en compenserende maatregelen besproken, waarna eenieder is uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze, zodat een mogelijk vervolg bepaald kon worden.

Donderdagavond 12 mei, om 19:30 in de Raadszaal, organiseert de gemeente Edam-Volendam als vervolg een informatie- en inspraakavond inzake verkeerscompenserende maatregelen Keetzijde. Alle indieners van een zienswijze zijn hiervoor per brief uitgenodigd. De gemeente geeft deze avond een update ten aanzien van de inrichting openbare ruimte en bespreekt mogelijke maatregelen ten aanzien van de ontsluiting van deelplan keetzijde en de ruimere omgeving.

In zijn vergadering van 19 mei 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan. Besluitvorming hieromtrent wordt uiteraard via de reguliere kanalen gepubliceerd.

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief