Meer papiercontainers in de Broeckgouw

Meer papiercontainers in de Broeckgouw

04/04/2019 - Afval scheiden in de Broeckgouw wordt eenvoudiger. Op verschillende locaties worden deze week nieuwe ondergrondse papiercontainers geplaatst. De komende twee maanden volgen er nog twee.
Om plaats te maken voor alle nieuwe papiercontainers komen sommige ondergrondse restafvalcontainers te vervallen. Er is op toegezien dat er voor alle bewoners voldoende afvalcontainers zijn op loopafstand van hun woning.

Download hier de pdf met alle nieuwe locaties van de afvalcontainers

De gemeente Edam-Volendam heeft de ambitie om in 2020 het restafval per inwoner terug te brengen van 265 kilo naar 100 kilo per jaar. Op dit moment zit er nog te veel GFT-afval, karton, glas en textiel in het restafval, dit is zonde, want dit deze grondstoffen kunnen goed gerecycled worden. 

Afval scheiden in de Broeckgouw
Restafval
Het huishoudelijk afval kan in huisvuilzakken in een verzamelcontainer bij u in de buurt.

GFT-afval
Voor groente-, fruit en tuinafval beschikt elke woning over een biobak. In de zomermaanden wordt het GFT-afval elke dinsdag ingezameld. In de maanden december, januari, februari en maart wordt het GFT-afval eens in de twee weken op dinsdag ingezameld.

Papier en karton
Papier en karton wordt ingezameld door verenigingen of kan in een aparte verzamelcontainer.

Textiel
U kunt textiel ook inleveren in de aparte verzamelcontainers die her en der in de gemeente te vinden zijn.

Glas
Glas kunt u inleveren in de glasbak aan de overkant van Zwembad de Waterdam/sporthal de Seinpaal.

Plastic, metaal en drankenkartons
Plastic, metaal en drankenkartons mogen bij het restafval. Via een speciale installatie wordt plastic, metaal en drankenkartons uit het restafval gefilterd, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden.

Koopovereenkomst grond WoZoCo ondertekend

Koopovereenkomst grond WoZoCo ondertekend
24/04/2019 - Op dinsdag 23 april is de koopovereenkomst van de grond voor het Woonzorgcomplex (WoZoCo) in de Broeckgouw ondertekend. Woningcorporaties de Vooruitgang en de Wooncompagnie gaan op deze locatie het WoZoCo realiseren, in ...
> lees meer

Laatste bouwmarkt eengezinswoningen de Broeckgouw

Laatste bouwmarkt eengezinswoningen de Broeckgouw
19/04/2019 - Op donderdagavond 18 april 2019 organiseerde de gemeente Edam-Volendam de bouwmarkt van het derde en laatste grote verkoopcluster van fase 9&10. De avond was, net als de eerdere bouwmarkten, goed bezocht. Ruim 200 ge...
> lees meer

Omleidingen i.v.m wegwerkzaamheden

Omleidingen i.v.m wegwerkzaamheden
08/04/2019 - Van woensdag 17 april tot en met vrijdag 19 april en op dinsdag 23 april worden de Wieringenlaan en Kimsterweg afgesloten zoals is weergegeven met een blauwe lijn op de tekening hierboven. Op deze dagen wordt de laatste ...
> lees meer

> Nieuwsarchief