Natuurpark de Broeckgouw in aanleg

Natuurpark de Broeckgouw in aanleg

10/10/2014 - Het natuurpark in de Broeckgouw is gelegen ten westen van de vrije kavels aan de Nieuwedieplaan. Aan de andere zijde wordt in de toekomst deelgebied Keetzijde gerealiseerd. Het natuurpark kenmerkt zich door de samenkomst van natuur en recreatie en voorziet in een aanzienlijk deel van de watercompensatie voor de bouw van woningen en aanleg van wegen in de wijk zodat we ook in deze wijk droge voeten houden. Er komt een fiets- wandelverbinding tussen het Middengebied bij de Jan Steenstraat en de zeesluis Edam aan de Keetzijde. Tevens wordt door het natuurpark een wandelpad aangelegd dat door middel van bruggen vanuit de Molenbuurt bij de Standerdmolen en vanuit de Broeckgouw bereikbaar is.
 
Na een zettingsperiode van 10 maanden ter plaatse van de te realiseren asfaltpaden is in augustus dit jaar gestart met het ontgraven van de waterpartijen en natuurvriendelijke oevers. Dankzij het mooie weer in de maand september is inmiddels ruim 25.000 m3 grond, 300.000 kruiwagens vol, ontgraven en vervoerd. Tevens zijn het speelveld, trapveld, hondenuitlaatplaats en extra paddenpoel voor de rugstreeppad aangelegd. De contouren van het natuurpark zijn inmiddels goed zichtbaar, er is veel ruimte gemaakt voor water. Aankomende weken wordt de fundering van alle asfaltpaden aangelegd en als het weer het toelaat worden de paden nog dit jaar geasfalteerd. Gedurende de uitvoering is het gebied zowel overdag als ’s avonds niet toegankelijk voor publiek, we streven ernaar dat het park eind van dit jaar wordt opengesteld voor publiek maar dat hangt sterk af van de weersomstandigheden de aankomende maanden.
 
Bekijk hier de foto’s van de aanleg van het natuurpark.
 
 

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief