Natuurpark de Broeckgouw in aanleg

Natuurpark de Broeckgouw in aanleg

10/10/2014 - Het natuurpark in de Broeckgouw is gelegen ten westen van de vrije kavels aan de Nieuwedieplaan. Aan de andere zijde wordt in de toekomst deelgebied Keetzijde gerealiseerd. Het natuurpark kenmerkt zich door de samenkomst van natuur en recreatie en voorziet in een aanzienlijk deel van de watercompensatie voor de bouw van woningen en aanleg van wegen in de wijk zodat we ook in deze wijk droge voeten houden. Er komt een fiets- wandelverbinding tussen het Middengebied bij de Jan Steenstraat en de zeesluis Edam aan de Keetzijde. Tevens wordt door het natuurpark een wandelpad aangelegd dat door middel van bruggen vanuit de Molenbuurt bij de Standerdmolen en vanuit de Broeckgouw bereikbaar is.
 
Na een zettingsperiode van 10 maanden ter plaatse van de te realiseren asfaltpaden is in augustus dit jaar gestart met het ontgraven van de waterpartijen en natuurvriendelijke oevers. Dankzij het mooie weer in de maand september is inmiddels ruim 25.000 m3 grond, 300.000 kruiwagens vol, ontgraven en vervoerd. Tevens zijn het speelveld, trapveld, hondenuitlaatplaats en extra paddenpoel voor de rugstreeppad aangelegd. De contouren van het natuurpark zijn inmiddels goed zichtbaar, er is veel ruimte gemaakt voor water. Aankomende weken wordt de fundering van alle asfaltpaden aangelegd en als het weer het toelaat worden de paden nog dit jaar geasfalteerd. Gedurende de uitvoering is het gebied zowel overdag als ’s avonds niet toegankelijk voor publiek, we streven ernaar dat het park eind van dit jaar wordt opengesteld voor publiek maar dat hangt sterk af van de weersomstandigheden de aankomende maanden.
 
Bekijk hier de foto’s van de aanleg van het natuurpark.
 
 

Feestelijke momenten van Oostrand en de Hors

Feestelijke momenten van Oostrand en de Hors
21/04/2022 - Woensdag 6 en woensdag 13 april vonden er feestelijke momenten voor deelplannen Oostrand en de Hors in de Broeckgouw plaats. In de Oostrand worden 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen gebouwd, en in de Hors worden 24 ...
> lees meer

Aanleg parkeerterrein Sportcampus ETB Sombroek

Aanleg parkeerterrein Sportcampus ETB Sombroek
20/12/2021 - Op dit moment wordt hard gewerkt aan het parkeerterrein van de Sportcampus ETB Sombroek en de Bouwgouw. Dit parkeerterrein met een capaciteit van 90 parkeerplaatsen bestaat uit een combinatie van grastegels en waterpasserende...
> lees meer

Bouw kindcentrum in volle gang

Bouw kindcentrum in volle gang
16/11/2021 - De bouw van het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw is in volle gang. Naast basisschool de Blokwhere werkt aannemer HSB Bouw al enkele maanden aan dit nieuwe gebouw, waarvan de eerste contouren inmiddels duidelijk zichtbaar z...
> lees meer

> Nieuwsarchief