Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor realisatie 101 woningen de Broeckgouw

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor realisatie 101 woningen de Broeckgouw

21/07/2016 - Op donderdag 21 juli 2016 is de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 101 woningen in de Broeckgouw feestelijk ondertekend. Onder deze woningen vallen 19 ‘Waterwoningen’ in de Broeckgouw en 58 koopwoningen en 24 huurwoningen in deelplan Keetzijde.

Onlangs is de aannemerscombinatie van Koning Bouw en Lokhorst als winnaar van de Europese Aanbestedingsprocedure voor de bouw van deze woningen geselecteerd. Op het projectbureau de Broeckgouw werd – in het bijzijn van portefeuillehouder Koning – een korte toelichting gegeven van de plannen, waarvan de eerste woningen op 11 en 12 juli jongstleden onder grote interesse in verkoop zijn gebracht. Hierop aansluitend ondertekenden directeur Van Meegdenburg en burgemeester Van Beek de overeenkomst en is getoost op een succesvolle samenwerking.

Momenteel kunnen kandidaat kopers zich aanmelden voor de keuzeavonden in september. Bij succesvolle verkoop start de bouw begin 2017.

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief