Nieuws over KEETZIJDE

Veel blije kopers op keuzeavond Keetzijde

Veel blije kopers op keuzeavond Keetzijde
27/09/2016 - Veel woningzoekenden hebben er jaren naar toegeleefd en op dinsdagavond 27 september 2016 was het zover; de keuzeavond van 5 vrije kavels en 26 koopwoningen in deelplan Keetzijde in Edam.   Vol spanning waren de enthou...
> lees meer

Correctie brief uitnodiging keuzeavonden

Correctie brief uitnodiging keuzeavonden
16/09/2016 - Vandaag zijn de brieven voor de keuzeavonden op 26 en 27 september aanstaande zowel per post als digitaal verstuurd naar de aangemelde kandidaten. In de brief zijn per abuis de dagen en datums niet correct w...
> lees meer

Aanmelden keuzeavond(en) kan t/m 1 september!

Aanmelden keuzeavond(en) kan t/m 1 september!
30/08/2016 - Aanmelden voor de keuzeavond(en) van 9 Waterwoningen type 'Beatrix' in fase 7&8 van de Broeckgouw en/of 26 koopwoningen en 6 vrije kavels in het deelplan Keetzijde, kan nog tot e...
> lees meer

Informatieavond ontsluitingsweg Keetzijde goed bezocht

Informatieavond ontsluitingsweg Keetzijde goed bezocht
19/10/2015 - In het westelijke deel van de Broeckgouw wordt de nieuwe buurt ‘Keetzijde’ gerealiseerd als onderdeel van de Broeckgouw. Een nieuwbouwplan van 84 woningen dat onderdeel gaat vormen van Edam. Om een ontsluitingsweg...
> lees meer

Informatiemarkt deelgebied Keetzijde op 22 oktober

Informatiemarkt deelgebied Keetzijde op 22 oktober
08/10/2015 - Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de gemeente Edam-Volendam een informatiemarkt voor het plandeel Keetzijde in fase 5 van de Broeckgouw. De Keetzijde wordt ontwikkeld met het oog op het huisvesten van starters en jonge...
> lees meer

Informatieavond bestemmingsplan ontsluiting Keetzijde

Informatieavond bestemmingsplan ontsluiting Keetzijde
08/10/2015 - Op dinsdagavond 13 oktober 2015 organiseert de gemeente Edam-Volendam een informatieavond inzake het bestemmingsplan voor een ontsluitingsweg op de Keetzijde. Het deelgebied Keetzijde van de Broeckgouw zal in de toekomst e...
> lees meer

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem achter plan woningbouw Keetzijde

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem achter plan woningbouw Keetzijde
13/03/2015 - De kern Edam is onderhavig aan bevolkingskrimp. Jonge huishoudens trekken immers weg door het gebrek aan passende en betaalbare huisvesting, zo blijkt uit het in 2014 uitgevoerde woningbehoefte onderzoek van Companen. Om deze...
> lees meer

Gemeente onderzoekt woonwensen Keetzijde

Gemeente onderzoekt woonwensen Keetzijde
11/04/2014 - De gemeente Edam-Volendam voert de komende weken een woonwensenonderzoek uit voor de nieuwbouwlocatie Keetzijde in de Broeckgouw. Met deze locatie wil de gemeente het woningaanbod voor met name jonge (startende) huishoudens i...
> lees meer

Start ontwikkeling deelgebied Keetzijde

Start ontwikkeling deelgebied Keetzijde
29/06/2012 - De Gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op donderdag 28 juni 2012 ingestemd met het woningbouwprogramma voor fase 5 van de Broeckgouw, deelgebied ´Keetzijde´. Nu de raad het woningbouwprogramma – volgens ...
> lees meer

> Nieuwsarchief