Toewijzingsbeleid 'de Hors' vastgesteld

Toewijzingsbeleid 'de Hors' vastgesteld

29/01/2021 - Op donderdag 28 januari 2021 is door de gemeenteraad het toewijzingsbeleid voor de woningen in de Hors vastgesteld. In het voorjaar 2021 start de verkoop van de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen in De Hors. Omdat deze woningen speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep starters met een beperkt inkomen, is het toewijzingsbeleid voor dit deelplan aangescherpt.
 
Alle woningen in De Hors zullen worden toegewezen aan de doelgroep starter met een beperkt inkomen. Naast het startercriterium heeft de raad ingestemd met het hanteren van een tweede toewijzingscriterium: een inkomenstoets. Het (eventueel gezamenlijk) inkomen mag niet meer bedragen dan €42.000,-. Om met voorrang in aanmerking te komen op de woningen en appartementen in het deelplan De Hors dienden kandidaten in ieder geval uiterlijk op 28 januari ingeschreven te staan op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.

Voor meer informatie over het toewijzingsbeleid, kunt u binnenkort het vastgestelde beleid vinden op www.debroeckgouw.nl.

 

Reminder aanmelden keuzeavond de Hors

Reminder aanmelden keuzeavond de Hors
11/05/2021 - Tot uiterlijk aanstaande vrijdag 14 mei is het nog mogelijk je aan te melden voor de keuzeavond van het deelplan 'de Hors'. Dit kan via het DigiD aanmeldformulier op de gemeentelijke website.  Aanmeldformulie...
> lees meer

​Grote belangstelling voor verkooppresentatie laatste deelplan in de Broeckgouw

​Grote belangstelling voor verkooppresentatie laatste deelplan in de Broeckgouw
29/04/2021 - Op donderdagavond 29 april presenteerde de gemeente Edam-Volendam de verkoopinformatie voor het laatste deelplan met koopwoningen en –appartementen in de Broeckgouw: de Hors. In dit deelplan aan de oostrand van de Broec...
> lees meer

Toewijzingsbeleid de Hors

Toewijzingsbeleid de Hors
22/04/2021 - Op donderdag 29 april 2021 presenteert de gemeente Edam-Volendam de verkoopinformatie voor 24 appartementen, 4 beneden- boven woningen en 7 grondgebonden woningen in de Hors, het laatste deelplan met koopwoningen in de B...
> lees meer

> Nieuwsarchief