Toewijzingsbeleid 'de Hors' vastgesteld

Toewijzingsbeleid 'de Hors' vastgesteld

29/01/2021 - Op donderdag 28 januari 2021 is door de gemeenteraad het toewijzingsbeleid voor de woningen in de Hors vastgesteld. In het voorjaar 2021 start de verkoop van de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen in De Hors. Omdat deze woningen speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep starters met een beperkt inkomen, is het toewijzingsbeleid voor dit deelplan aangescherpt.
 
Alle woningen in De Hors zullen worden toegewezen aan de doelgroep starter met een beperkt inkomen. Naast het startercriterium heeft de raad ingestemd met het hanteren van een tweede toewijzingscriterium: een inkomenstoets. Het (eventueel gezamenlijk) inkomen mag niet meer bedragen dan €42.000,-. Om met voorrang in aanmerking te komen op de woningen en appartementen in het deelplan De Hors dienden kandidaten in ieder geval uiterlijk op 28 januari ingeschreven te staan op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.

Voor meer informatie over het toewijzingsbeleid, kunt u binnenkort het vastgestelde beleid vinden op www.debroeckgouw.nl.

 

Reminder: Aanmelden keuzeavond 'Oostrand fase 9&10'

Reminder: Aanmelden keuzeavond 'Oostrand fase 9&10'
09/02/2021 - Tot uiterlijk aanstaande vrijdag 12 februari is het nog mogelijk  je aan te melden voor de keuzeavond van het deelplan 'Oostrand fase 9&10'.  Dit kan via het DigiD aanmeldformulier op de gemeentelijke...
> lees meer

​Inschrijven woningzoekendenlijst niet meer mogelijk

​Inschrijven woningzoekendenlijst niet meer mogelijk
08/02/2021 - Om met voorrang deel te nemen aan de keuze avond voor de woningen in de Oostrand fase 9&10 dienden kandidaten ingeschreven te zijn op de woningzoekendenlijst op de peildatum 25 januari. Voor de Hors is de peilda...
> lees meer

Aanmelden keuzeavond 'Oostrand fase 9&10'

Aanmelden keuzeavond 'Oostrand fase 9&10'
28/01/2021 - Het is nu mogelijk om je aan te melden voor de keuzeavond voor het deelplan 'Oostrand fase 9&10'.  Dit kan via het DigiD aanmeldformulier op de gemeentelijke website.  Aanmeldformulier keuzeavond ...
> lees meer

> Nieuwsarchief