Toewijzingsbeleid 'de Hors' vastgesteld

Toewijzingsbeleid 'de Hors' vastgesteld

29/01/2021 - Op donderdag 28 januari 2021 is door de gemeenteraad het toewijzingsbeleid voor de woningen in de Hors vastgesteld. In het voorjaar 2021 start de verkoop van de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen in De Hors. Omdat deze woningen speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep starters met een beperkt inkomen, is het toewijzingsbeleid voor dit deelplan aangescherpt.
 
Alle woningen in De Hors zullen worden toegewezen aan de doelgroep starter met een beperkt inkomen. Naast het startercriterium heeft de raad ingestemd met het hanteren van een tweede toewijzingscriterium: een inkomenstoets. Het (eventueel gezamenlijk) inkomen mag niet meer bedragen dan €42.000,-. Om met voorrang in aanmerking te komen op de woningen en appartementen in het deelplan De Hors dienden kandidaten in ieder geval uiterlijk op 28 januari ingeschreven te staan op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.

Voor meer informatie over het toewijzingsbeleid, kunt u binnenkort het vastgestelde beleid vinden op www.debroeckgouw.nl.

 

Feestelijke momenten van Oostrand en de Hors

Feestelijke momenten van Oostrand en de Hors
21/04/2022 - Woensdag 6 en woensdag 13 april vonden er feestelijke momenten voor deelplannen Oostrand en de Hors in de Broeckgouw plaats. In de Oostrand worden 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen gebouwd, en in de Hors worden 24 ...
> lees meer

Aanleg parkeerterrein Sportcampus ETB Sombroek

Aanleg parkeerterrein Sportcampus ETB Sombroek
20/12/2021 - Op dit moment wordt hard gewerkt aan het parkeerterrein van de Sportcampus ETB Sombroek en de Bouwgouw. Dit parkeerterrein met een capaciteit van 90 parkeerplaatsen bestaat uit een combinatie van grastegels en waterpasserende...
> lees meer

Bouw kindcentrum in volle gang

Bouw kindcentrum in volle gang
16/11/2021 - De bouw van het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw is in volle gang. Naast basisschool de Blokwhere werkt aannemer HSB Bouw al enkele maanden aan dit nieuwe gebouw, waarvan de eerste contouren inmiddels duidelijk zichtbaar z...
> lees meer

> Nieuwsarchief