Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

Verkeerslichten bij fietsoversteek Dijkgraaf de Ruiterlaan

15/07/2014 - Het college van B&W heeft besloten de fietsoversteek bij de volkstuintjes te voorzien van verkeerslichten. Voordat basisschool de Blokwhere in april van start ging in de Broeckgouw zijn tal van maatregelen getroffen voor de veiligheid en bereikbaarheid van deze school.

In de directe omgeving van de school is een aparte infrastructuur voor het autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers aangelegd. Op de schoolroutes van en naar de school zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd met duidelijke oversteken, waaronder het vrijliggende fietspad langs de secundaire ontsluiting met daarbij de oversteek op de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Ondanks alle getroffen maatregelen heeft een aantal ouders en verkeersouders contact opgenomen met de gemeente omdat ze de tijdelijke fietsoversteek op Dijkgraaf de Ruiterlaan onveilig vinden, ondanks de aangepaste en duidelijke bebording. Ze hebben aangegeven dat er erg hard gereden wordt op de Dijkgraaf de Ruiterlaan; dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties met overstekende schoolkinderen, ondanks de aanwezigheid van een vluchtheuvel.

Zodra alle woningen in de Broeckgouw gebouwd zijn wordt op de kruising van de Dijkgraaf de Ruiterlaan met de secundaire toegangsweg een rotonde gerealiseerd. Eerder is dit niet mogelijk vanwege het vele (zware) bouwverkeer dat deze route moet gebruiken.

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief