Werkzaamheden Den Oeverlaan

Werkzaamheden Den Oeverlaan

23/09/2020 - Van 24 september  t/m 30 september wordt er gewerkt aan de Den Oeverlaan. Van donderdag 24 tot en met dinsdag 29 september wordt de bocht Den Oeverlaan – Nieuwedieplaan aangepast en worden de goten langs het asfalt hersteld. Gedurende deze dagen is de Den Oeverlaan nog toegankelijk voor verkeer, maar we verzoeken u de langsparkeervakken aan de Den Oeverlaan vrij te houden zodat de straatmakers voldoende ruimte hebben voor de reparatie van de goot. Parkeer uw auto vanaf donderdag 24 september 07.00 uur dus elders in de Broeckgouw of in de parkeerkoffers.
 
Let op! Op woensdag 30 september wordt de toplaag van het asfalt en de belijning aangebracht. De Den Oeverlaan is dan gedurende de hele dag afgesloten voor verkeer. Dit gaat specifiek om het gedeelte van de Den Oeverlaan 1 (vanaf de hoek van de Nieuwedieplaan) tot de brug nabij de Bruine Bank (zie afbeelding). U kunt tijdens het asfalteren via de voetpaden bij uw woning komen.

De parkeerkoffers zijn op woensdag 30 september niet toegankelijk via de Den Oeverlaan. Om daar toch te kunnen parkeren worden stalen rijplaten in de groene binnengebieden aangebracht. Via deze rijplaten kunt u vanuit de parkeerkoffers aan de Klaverbank de Doggersbank oversteken en de parkeerkoffers 1. en 2. aan de Den Oeverlaan bereiken. Deze omleiding wordt t.z.t. ook aangegeven via bebording.

Parkeerkoffer 3 (tussen de Den Oeverlaan 56 en de Bruine Bank) is gedurende de asfalteerwerkzaamheden onbereikbaar. Houdt hier rekening mee en parkeer uw auto dinsdagavond 29 september ergens anders  als u deze op woensdag 30 september nodig heeft.

Schrijf je uiterlijk 28 januari in voor De Hors

Schrijf je uiterlijk 28 januari in voor De Hors
20/01/2021 - In het voorjaar 2021 start de verkoop van de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen in De Hors. Omdat deze woningen speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep starters met een beperkt inkomen, wordt het toewijzingsbele...
> lees meer

HSB bouwt laatste deelplannen in de Broeckgouw

HSB bouwt laatste deelplannen in de Broeckgouw
14/01/2021 - Op donderdag 14 januari 2021 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw uit Volendam voor de bouw van 72 koopwoningen, 18 huurwoningen en het kindcentrum in de Broeckgouw. Het betref...
> lees meer

Verkooppresentatie 'Oostrand fase 9&10'

Verkooppresentatie 'Oostrand fase 9&10'
12/01/2021 - Op 25 januari 2021 presenteert de gemeente Edam-Volendam de verkoopinformatie voor 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen in het deelplan ‘Oostrand fase 9&10’ in de Broeckgo...
> lees meer

> Nieuwsarchief