Woningbouwprogramma De Broeckgouw sluit aan bij resultaten woonwensenonderzoek

27/04/2010 - De gemeente Edam-Volendam voert periodiek een woonwensenenquête uit om het woningbouwprogramma zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de woonbehoefte van de woningzoekenden. Na de succesvolle verkoop van de woningen in fase 1A is eind 2009 aan alle ingeschreven woningzoekenden voor de tweede keer een woonwensenenquête toegestuurd.
De respons was hoog en is geanalyseerd in een geactualiseerde woonwensenrapportage.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er grote behoefte is aan starterswoningen. Tevens is gebleken dat er een significante vraag is naar woningen in het duurdere segment. Zo’n 30 % van de respondenten geeft aan interesse te hebben voor een woning uit het dure segment.
Derhalve zal er sprake zijn van een gevarieerd aanbod van woningen in fase 2 van De Broeckgouw.
De starterswoningen vormen daarbij een aanzienlijk deel van het woningbouwprogramma.
In juli 2010 zal tijdens een informatiebijeenkomst nadere informatie over de woningen in fase 2 worden verstrekt, inclusief de richtprijzen.

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief