Woningbouwprogramma de Broeckgouw sluit nog steeds aan bij resultaten woonwensenonderzoek

27/06/2011 - De gemeente Edam-Volendam voert periodiek een woonwensenenquête uit om het woningbouwprogramma zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de woonbehoefte van de woningzoekenden. Na de succesvolle verkoop van de woningen in fase 1A en de eerste blokken van fase 2, is in het voorjaar van 2011 aan alle ingeschreven woningzoekenden voor de derde keer een woonwensenenquête toegestuurd.
De respons is geanalyseerd in een geactualiseerde woonwensenrapportage. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het woningbouwprogramma nog steeds aansluit bij de woningbehoefde onder de ingeschreven woningzoekenden.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er nog steeds grote behoefte is aan starterswoningen. De architectuur van fase 2, met name de Rijwoningen in deelplan A1, is daarbij favoriet onder de respondenten. Daarnaast is het opvallend dat er veel interesse bestaat voor de GPO- kavels, waar kopers de gelegenheid krijgen om gezamenlijk rijwoningen te (laten) ontwerpen en (laten) bouwen.
De enquêteresultaten vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de volgende fases van de Broeckgouw, en de op Edam georiënteerde wijk ‘Keetzijde’

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief