de Broeckgouw
Jaaroverzicht 2014 de Broeckgouw
Aan het einde van dit jaar blikken wij graag met u terug op de hoogtepunten van de ontwikkeling van nieuwbouwwijk de Broeckgouw in 2014.
 
Bouwmarkt
De bouwmarkt voor fase 7&8 in september werd bijzonder goed bezocht.
 

Feestelijke 1e paal
Er zijn dit jaar weer veel starter- en luxe woningen verkocht in de Broeckgouw.
De feestelijke 1e paal van de 36 woningen in fase 7&8 werd geslagen op 27 mei 2014.
 
Bouw 36 woningen  
De eerste 36 woningen in fase 7&8 worden in het voorjaar van 2015 opgeleverd.
 
Bouw luxe woningen
Aan de Wieringenlaan in fase 4 worden vijf luxe 2^1-kapwoningen van het type ‘Michelle’ gebouwd.
 
 

Keuzeavond
Tijdens de keuzeavond in november werden de volgende 36 woningen in fase 7&8 allemaal op dezelfde avond verkocht.
 

Bouwen in eigen beheer
In 2014 zijn 14 GPO-kavels verkocht; in januari zes kavels voor starterswoningen aan het Pinkewad  en in november acht kavels voor zowel starters- als 2^1-kapwoningen aan de Meeuweplaat

Groep Pinkewad
Groep Meeweplaat
 
Speeltoestellen
In maart zijn er speelplaatsen ingericht in fase 4&6. Bij basisschool de Blokwhere is onder andere een speelschip en een gecombineerd speeltoestel geplaatst.
 
Fiets-/voetgangersbrug Waddensingel
Door middel van een brug over de Waddensingel is er in juni een oversteek gerealiseerd voor fietsers en voetgangers tussen de Breewijd en het Amsteldiep.
 
Basisschool de Blokwhere
Op dinsdag 6 mei is de prachtige nieuwe school in gebruik genomen door de 13 leraren en ongeveer 200 leerlingen van basisschool de Blokwhere.
 
Verkeersmaatregelen
Wegen en fietspaden zijn geasfalteerd, bushaltes zijn in gebruik genomen en zebrapaden zijn aangebracht.
 
Natuurpark
Eind 2014 zijn de grondwerkzaamheden voor het natuurpark afgerond, tussen de vrije kavels aan de Nieuwedieplaan en het nog te realiseren deelgebied Keetzijde. In 2015 volgen de groeninrichting en de plaatsing van speeltoestellen.
 
Broeckgouwfeest
Op 4 oktober werd een feest gevierd met de bewoners van de Broeckgouw, omdat de helft van de woonwijk inmiddels is opgeleverd. De nieuwbouwwijk is erg snel een levendige woonwijk geworden.
 

Wij verheugen ons erop om de geweldige resultaten van het afgelopen jaar ook in 2015 voort te zetten.
Gemeente Edam-Volendam & Projectbureau de Broeckgouw wensen u een fijne jaarwisseling!


 

Van links naar rechts: Ramzy Elmashtooly, Marisa Kes, Roelf de Boer, Ellen Buijs,
Suzanne Houtsma, Edwin Baas, Wendy Koning en Kees van Wieringen.


de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden