de Broeckgouw
Ontwikkelingen in de Broeckgouw

Ruim 200 geïnteresseerden op informatiemarkt ‘Keetzijde’

Donderdagavond 22 oktober is de informatiemarkt georganiseerd van deelplan ‘Keetzijde’ in de Singel in Edam. In deze nieuwe woonbuurt, onderdeel van de nieuwbouwwijk de Broeckgouw, komt een zeer divers aanbod aan woningen en vrije kavels. De gepresenteerde plannen bestaan uit 58 grondgebonden starterwoningen, 6 vrije kavels en een locatie voor (sociale) huurwoningen. Lees verder>>>
 

Vrije kavels toegewezen in de Broeckgouw

Op dinsdag 13 oktober jongstleden is de keuzeavond voor deze nieuwe vrije kavels georganiseerd in de AMVO. Na een korte uitleg en lotingsprocedure door de notaris, hebben alle 8 aanwezige kandidaten kunnen kiezen voor een kavel. 6 kavels voor een vrijstaande woning en 2 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning zijn daarmee toegewezen. Binnenkort starten de kopers met de ontwikkeling van hun eigen droomhuis. Met het resultaat van deze keuzeavond kan gesproken worden van een ‘vliegende start’ van de verkoop van de vrije kavels aan de noordrand. Lees verder >>>
 

Informatieavond ontsluitingsweg Keetzijde goed bezocht

In het westelijke deel van de Broeckgouw wordt de nieuwe buurt ‘Keetzijde’ gerealiseerd als onderdeel van de Broeckgouw. Een nieuwbouwplan van 84 woningen dat onderdeel gaat vormen van Edam. Om een ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer, dat aansluit op de weg Keetzijde, mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure gestart. Op dinsdagavond 13 oktober heeft de gemeente Edam-Volendam in dat kader een informatieavond georganiseerd in de Raadszaal aan de Schepenmakersdijk.  
Circa 50 bewoners en belangstellenden hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt en konden na een presentatie door wethouder Marisa Kes en verkeerskundige Jelle Kaars hun vragen stellen. In de presentatie is toegelicht waarom de gemeente een extra auto ontsluiting voor de buurt Keetzijde wil realiseren. Lees verder>>>
 

Oplevering 6 GPO-woningen aan het Pinkewad

Deze week zijn in de Broeckgouw 6 prachtige GPO-woningen aan het Pinkewad opgeleverd. De woningen zijn ontworpen door Q-Fresco en gebouwd door Van den Hogen Bouwbedrijven. De royale hoekwoningen hebben bovendien een parkeergelegenheid op eigen terrein. 
 
Het is inmiddels de 3e locatie in de Broeckgouw met starter GPO- woningen. Wij wensen de bewoners veel succes toe met de inrichting van hun eigen ontwikkelde woning en veel woongenot!
 

Start bouw 8 GPO-woningen aan de Meeuweplaat

Op woensdag 21 oktober is gestart met de bouw van 8 GPO-woningen aan de Meeuweplaat. Deze 4 twee-onder-een-kap-woningen en 4 rijwoningen komen aan de achterzijde te liggen van de deze week opgeleverde GPO-woningen aan het Pinkewad. De 8 GPO-woningen zijn ontworpen door TBE Architecten en worden gebouwd voor Van den Hogen Bouwbedrijven.
 

Stichting SIR-55 inventariseert interesse voor GPO- seniorenwoningen in de Broeckgouw


Voorbeeldverkaveling met 9 woningen (dit geeft slechts een impressie van de mogelijkheden)

In de nieuwbouwwijk de Broeckgouw wordt niet alléén voor starters passende huisvesting gerealiseerd. Er is ook een prachtige plek beschikbaar gesteld om seniorenwoningen te kunnen realiseren. Momenteel is de stichting SIR-55 bezig met het bijeen brengen van kandidaten voor seniorenwoningen op een te realiseren ‘wooneiland’ in fase 7&8 van de Broeckgouw. Hier wordt plek geboden aan 9 of 10 levensloopbestendige woningen.
 
De stichting SIR-55 ondersteunt medioren en senioren bij de realisatie van hun eigen specifieke woonwensen en heeft het initiatief genomen om een locatie in de Broeckgouw een invulling te geven in de vorm van een GPO- ontwikkeling (Gezamenlijk Particulier Opdrachtgeverschap).
 
Op 26 oktober 2015 organiseert de stichting een derde en laatste informatiebijeenkomst. Mocht u hierin interesse hebben, kunt u contact opnemen met de stichting via info@sir-55.nl of via 06-41210128. SIR-55 nodigt aangemelde kandidaten uit met locatie en tijdstip van de bijeenkomst.de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden