de Broeckgouw
Jaaroverzicht 2015 de Broeckgouw
Aan het einde van 2015 blikken wij weer graag met u terug op de hoogtepunten van de Broeckgouw.

Zelfbouw in de Broeckgouw
In 2015 is er veel gebeurd op het gebied van het ‘bouwen in eigen beheer’ in de Broeckgouw, zowel qua GPO-kavels als vrije kavels. Veel lokale architecten en aannemers zijn hierbij betrokken.
GPO-woningen Pinkewad
Op vrijdag 13 februari is de eerste paal geslagen van 6 GPO-woningen aan het Pinkewad. Deze prachtige woningen zijn eind oktober opgeleverd door Van den Hogen Bouwbedrijven.

GPO-woningen Meeuweplaat
Op 21 oktober is gestart met de bouw van 8 GPO-woningen aan de Meeuweplaat. In het voorjaar zijn hier nog 4 kavels voor rijwoningen en 2 kavels voor twee-onder-een-kapwoningen verkocht. In 2016 zal gestart worden met de bouw van deze woningen.

Impressie 8 GPO-woningen Meeuweplaat

Groep Meeuweplaat 6 GPO-woningen

Vrije kavels
Aan de Nieuwedieplaan en de Blauwe Slenk zijn dit jaar twee vrije kavels verkocht en in aanbouw genomen.

Vrije kavel Nieuwedieplaan

Vrije kavel Blauwe Slenk
 
Vrije kavels Noordrand
Aan de noordrand van de Broeckgouw zijn in oktober nieuwe kavels voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen in verkoop aangeboden, waarvan er direct 8 zijn verkocht.
 
Werkcongres voor zelfbouw
Vanwege het succes van het ‘bouwen in eigen beheer’ in de Broeckgouw, is Edam-Volendam als voorbeeldgemeente genoemd in Noord-Holland voor zelfbouwprojecten. In maart werd daarom het werkcongres voor zelfbouw in de PX georganiseerd door de Provincie Noord-Holland in samenwerking met het projectbureau de Broeckgouw.

Aanbod woningen
In 2015 zijn bijna 50 woningen in verschillende prijscategorieën in verkoop gebracht via twee bouwmarkten. Veel geïnteresseerde kandidaat-kopers kwamen langs om de verkoopinformatie van de aangeboden woningen op te halen. Op de bouwmarkt van 17 maart zijn 23 woningen in fase 7&8 gepresenteerd. Tijdens de bouwmarkt van 22 september zijn de laatste starterswoningen in fase 7&8 gepresenteerd, samen met 2^1-kapwoningen in fase 4 en vrije kavels aan de noordrand. In september werd bovendien voor het eerst informatie van de toekomstige waterwoningen aan de Waddensingel gepresenteerd.

Bouwmarkt 17 maart 2015

Bouwmarkt 22 september
 
Wijk Keetzijde
De eerste presentatie van de wijk Keetzijde vond plaats op de informatiemarkt van 22 oktober. Het plan krijgt 58 grondgebonden woningen, vrije kavels en een locatie voor (sociale) huurwoningen.

Geweldige verkoopresultaten op beide keuzeavonden
Tijdens de keuzeavond van 11 mei zijn alle 23 starterswoningen in fase 7&8 binnen 20 minuten toegewezen en de bouw van deze woningen vordert gestaag. Op de keuzeavond van 3 november zijn 18 van de 19 starterswoningen direct toegewezen. De laatste woning is de dag erna verkocht.

Keuzeavond 11 mei 2015

Keuzeavond 3 november 2015

Bouwfestiviteiten
In 2015 is op twee momenten gevierd dat de bouw van in totaal 63 woningen door HSB Bouw is gestart; 7 mei voor 40 woningen en op 30 oktober voor 23 starterwoningen in fase 7&8.

Feestelijke 1e paal op 7 mei

Evenement start bouw op 30 oktober
 
Bouw fase 7&8
De bouw van de 4 2^1-kapwoningen ‘Alexia’ en 38 rijwoningen in fase 7&8 vordert gestaag.

Oplevering 41 woningen
In het voorjaar zijn de eerste 36 woningen in fase 7&8 opgeleverd, naar een ontwerp van architect Luijten Smeulders. In juni zijn vijf prachtige 2^1-kapwoningen van het type ‘Michelle’ opgeleverd aan de Wieringenlaan.

Oplevering 36 starterswoningen fase 7&8

Oplevering 5 riante 2^1-kapwoningen 'Michelle'
  
Natuurpark de Broeckgouw
Het natuurpark de Broeckgouw is afgerond en overgedragen aan de gemeente. Komend zomerseizoen zal hier volop gebruik van gemaakt kunnen worden. Op 18 maart hebben 30 leerlingen van de Kennedyschool samen met burgemeester Van Beek en wethouder Marisa Kes 35 bomen geplant in het natuurpark.
 
Besluiten
Qua besluitvorming is er veel gebeurd; er is gestart met bestemmingsplanprocedures voor de ontsluitingsweg (Keetzijde) & voor de realisatie van huurwoningen in fase 1E. Verder is het verkoop- en toewijzingsbeleid gewijzigd, zijn er welstandscriteria voor de vrije kavels en Keetzijde vastgelegd en is de jaarlijkse herziening van de grond- en opstalexploitatie wederom unaniem vastgesteld.

Feestelijke momenten
Er zijn meer feestelijke momenten geweest.
  De eerste laadpaal voor elektrische auto’s is in oktober geplaatst aan de Tabbe.

Het duurzaamheidssysteem bij basisschool de Blokwhere, in samenwerking met de Stichting Duurzaam Waterland, is in gebruik genomen.
 
  Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin is officieel geopend door wethouder Gina Kroon-Sombroek en CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer.
Wij kijken terug op een geweldig jaar met veel prachtige momenten. Met veel plezier zullen wij dit ook in 2016 voortzetten!
 

De medewerkers van Projectbureau de Broeckgouw wensen u een fijne jaarwisseling!
 de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden