de Broeckgouw
Bouwmarkten op 11 en 12 juli

Waterwoningen en Keetzijde vanaf 11 juli in verkoop

 
De data van de bouwmarkten voor de eerste verkoop van Waterwoningen en woningen in deelplan Keetzijde zijn bekend! Vanaf 11 juli aanstaande worden er zowel in fase 7&8 van de Broeckgouw als in de Keetzijde aansprekende woningen in verkoop gepresenteerd. We nodigen je van harte uit om naar de bouwmarkt te komen op 11 en/of 12 juli aanstaande, waarop de verkoopinformatie beschikbaar wordt gesteld.
 
Stel online je eigen woning samen
Nieuw bij de verkooppresentatie is dat je zelf online jouw woning kunt vormgeven via een zogenoemde ‘woningconfigurator’. Daarmee krijg je direct inzichtelijk hoe jouw samengestelde woning eruit kan zien en wat de mogelijkheden en optieprijzen zijn. We demonstreren deze woningconfigurator graag voor je tijdens onze bouwmarkten.
 
Waterwoningen type ‘Beatrix’
Op maandag 11 juli organiseren wij de bouwmarkt voor de Waterwoningen van het type ‘Beatrix’. Tijdens de bouwmarkt worden de definitieve ontwerpen en vrij op naam prijzen van de eerste 9 woningen gepresenteerd. Deze woningen zijn gelegen aan de prachtige Waddensingel en zijn met een beukmaat van 6 meter ruim van opzet. Daarnaast bieden de Waterwoningen volop mogelijkheden tot het uitbouwen en het toevoegen van indelingsvarianten om het woongenot verder te vergroten.
Uiteraard is op deze avond ook de verkoopinformatie van deelplan Keetzijde, als ook de nieuwe vrije kavels beschikbaar.
  
Fase 5; Keetzijde
Op dinsdag 12 juli vindt de bouwmarkt plaats voor 26 koopwoningen in het starter- en luxe segment in deelplan Keetzijde, alsmede nieuwe vrije kavels. Tijdens deze bouwmarkt worden de definitieve ontwerpen en vrij op naam prijzen gepresenteerd. Deelplan Keetzijde is omringd door veel groen en water en is gelegen aan Natuurpark de Broeckgouw. Het aanbod van woningen is zeer divers, zowel qua uitstraling als  indeling van de woningen. Ook de vrije kavels in dit deelplan worden op deze avond in verkoop gepresenteerd.
Uiteraard is op deze avond ook de verkoopinformatie van de Waterwoningen beschikbaar.
 
Praktische informatie:
Maandag 11 juli van 18.00 – 20.00 uur bouwmarkt Waterwoningen fase 7&8 in de PX Volendam.
Dinsdag 12 juli van 18.00 – 20.00 uur bouwmarkt deelplan Keetzijde in de Singel in Edam.

 
De bouwmarkten zijn vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.
 

 

Inschrijven woningzoekendenlijst nog mogelijk tot 11 juli

De woningzoekendenlijst is nog open gesteld voor nieuwe inschrijvingen tot 11 juli aanstaande. In de periode tussen de bouwmarkten (11 en 12 juli) en keuzeavonden (eind september) is de woningzoekendenlijst gesloten. Heb je interesse in een nieuwbouwwoning in de Broeckgouw of Keetzijde en wil je graag meedoen met het aankomende verkoopmoment? Schrijf je dan vóór 11 juli in. Ingeschreven woningzoekenden kunnen met voorrang deelnemen aan de keuzeavonden.
 
De gemeentelijke woningzoekendenlijst is tegenwoordig ook beschikbaar in het kader van seniorenhuisvesting in het koopsegment. De gemeente kan op basis van voldoende vraag/behoefte hiervoor locaties aanwijzen.
 
Meer informatie en direct inschrijven kan hier.
 
 

Ondertekening koopcontract met de Vooruitgang

De gemeente heeft op 21 juni een koopcontract met de Vooruitgang getekend. Het betreft de verkoop van grond aan de Kimsterweg en het Oosterom in de Broeckgouw, waarop de Vooruitgang 40 sociale huurwoningen gaat realiseren.

Het fraaie ontwerp van de 10 grondgebonden woningen en 30 appartementen is van luijten-smeulders-architecten uit Tilburg. Het parkeren voor de bewoners vindt bijna in zijn geheel plaats aan de binnenkant van het gebouw, deels onder de appartementen. De start bouw zal na deze zomervakantie plaatsvinden, waarna de woningen in oktober 2017 gereed zijn voor bewoning.

De gemeente feliciteert de Vooruitgang met dit prachtige project.

 

Impressie GPO-woningen Meeuweplaat 2 t/m 7

 
In mei jongstleden is gestart met de bouw van 4 rijwoningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen in Gezamenlijk Particulier Opdrachtgeverschap (GPO) aan de Meeuweplaat. De woningen zijn door de toekomstige bewoners samen met Thames Zwarthoed van Ontwerpburo T.V. Zwarthoed Volendam ontworpen. Lokale aannemer Mercuur Bouw Volendam is door de bewoners gekozen om deze woningen te bouwen. Op bovenstaande impressies is te zien hoe deze 6 GPO-woningen eruit komen te zien.

 

Werkzaamheden aan de inrichting openbare ruimte

Pinkewad: De openbare ruimte in de Broeckgouw krijgt steeds meer zijn definitieve vorm. Op maandag 4 juli starten de werkzaamheden aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte aan het Pinkewad. De direct omwonenden zijn hierover reeds per brief geïnformeerd.
 
Ringlaan: Vanaf medio juli starten er werkzaamheden aan de Ringlaan van de Broeckgouw. Hier worden aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen met de definitieve inrichting. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen te borgen. Bewoners worden uiteraard op de hoogte gehouden van de exacte planning.
 
Schoolroutes: Deze zomer worden de schoolroutes aangepakt, waaronder het fietspad langs de Volgertocht. Hierdoor zal de schoolgaande jeugd geen hinder van de werkzaamheden ondervinden.

 de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden