de Broeckgouw
Keuzeavonden en woonwensenonderzoek

Deelnemen aan keuzeavond(en) Waterwoningen en/of Keetzijde?
Aanmelden kan tot en met 1 september! 

Aanmelden voor de keuzeavond(en) van 9 Waterwoningen type 'Beatrix' in fase 7&8 van de Broeckgouw en/of 26 koopwoningen en 6 vrije kavels in het deelplan Keetzijde, kan nog tot en met 1 september 2016. De keuzeavonden vinden plaats op 26 september respectievelijk 27 september. Het is mogelijk om je voor meerdere keuzemomenten aan te melden. Aanmelden kan uitsluitend online en met gebruik van je DigiD. Alle aangemelde kandidaat-kopers ontvangen in de week voorafgaand aan de keuzeavond een uitnodigingsbrief, waarin onder andere een indicatie van de starterspositie wordt gegeven.

Direct aanmelden keuzeavond(en) >>>
Verkoopinformatie Waterwoningen type ´Beatrix´in fase 7&8 >>>
Verkoopinformatie koopwoningen en vrije kavels fase 5: deelplan Keetzijde >>>


Herinnering: Vul de woonwensenenquête Broeckgouw 2016 in

In juli 2016 hebben alle circa 750 ingeschreven woningzoekenden in opdracht van de gemeente Edam-Volendam een uitnodigingsbrief gehad om hun woonwensen aan te geven in een woonwensenenquête. Met de informatie die wij uit dit onderzoek krijgen, kunnen wij het resterende woningbouwprogramma van de Broeckgouw nog beter laten aansluiten op de wensen én mogelijkheden van de woningzoekenden. De enquête betreft niet alleen de starterwoningen en zelfbouwkavels, maar ook de geplande woontoren aan het Markermeer en seniorenhuisvesting.

Voorgaande onderzoeken hebben bijgedragen aan de voorspoedige ontwikkeling van de nieuwbouwwijk tot nu toe. Daarom vragen wij de ingeschreven woningzoekenden vooral om de digitale enquête – waarvoor op 29 augustus jl. een herinneringsbrief is verstuurd per post – uiterlijk 11 september 2016 in te vullen.
 

Werkzaamheden aan de openbare ruimte

In de Broeckgouw wordt volop gewerkt om de openbare ruimte in zijn definitieve vorm in te richten en de verkeersveiligheid te vergroten. Hieronder kunt u zien welke werkzaamheden er tijdens de zomerperiode zijn uitgevoerd en wat er de komende periode nog wordt verricht.

  • Het woonrijpmaken van het Pinkewad is eind juni 2016 gestart en was voor de bouwvak grotendeels gereed. Alleen de inritconstructie vanaf de Wieringenlaan moet nog worden gemaakt en het tijdelijke parkeerterrein wordt nog verwijderd. Over ongeveer 5 weken zijn deze werkzaamheden afgerond.
  • Het aanpassen van de ringlaan is begin juli gestart. De Ringlaan wordt gevormd door de Wieringenlaan, Franekerlaan, Nieuwedieplaan en Den Oeverlaan. Vanaf 8 september zijn alle inritconstructies langs de ringlaan gereed, aansluitend worden in een periode van 2 weken de betonnen drempelelementen in het asfalt gerealiseerd. Daarna wordt de belijning aangebracht.
  • De werkzaamheden voor het herstel van het fietspad langs de Volgertocht in fase 1A zijn eind juli gestart en zouden voor het einde van de schoolvakantie gereed zijn. Door onvoorziene zaken lopen de werkzaamheden 3 weken uit.
  • Volgende week wordt gestart met het woonrijpmaken (straatwerk, grondwerk, verlichting) van de woningen aan de Klaverbank en Doggersbank. Deze werkzaamheden zulen ongeveer 6 weken duren.
  • Half juli is begonnen met het grondwerk op fase 9&10. De overhoogte vanaf fase 9 wordt verplaatst naar fase 10, dit is ongeveer 25.000 m3 grond dat verplaatst wordt. Over 3 weken zijn de werkzaamheden afgerond.
  • Half september wordt gestart met het graven van een deel van de waterpartij ten oosten van Breesem, Pinkewad en ten noorden van de Blokwere, deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren.de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden