de Broeckgouw
Nieuws over de ontwikkelingen in de Broeckgouw en Keetzijde

Startbrief 9 Waterwoningen en 26 koopwoningen in Keetzijde verleend

Het college van B&W heeft het startcriterium voor de bouw verleend voor deelplan Keetzijde en de Waterwoningen in de Broeckgouw. De aannemer Koning Bouw uit Volendam kan daarmee starten met de voorbereiding voor de bouw van de 9 Waterwoningen in fase 7&8 en 26 koopwoningen in deelplan Keetzijde. Momenteel vindt de kopersbegeleiding plaats namens de aannemer. De 24 sociale huurwoningen, die in deelplan Keetzijde worden gerealiseerd, zijn gelijktijdig in opdracht gegeven.

In februari 2017 start naar verwachting de officiële bouw. Voor de toekomstige bewoners en overige genodigden wordt in die periode een feestelijk moment georganiseerd om dit met elkaar te vieren. Het college van B&W is zeer verheugd dat de bouw - zoals gepland - begin 2017 kan starten en wenst Koning Bouw veel succes toe met het bouwen van deze 59 woningen!
 


Nog één luxe GPO-kavel aan het Pinkewad beschikbaar!

Aan het Pinkewad in de Broeckgouw biedt de gemeente Edam-Volendam 4 luxe GPO-kavels aan waar kopers zelf - samen met de toekomstige buren - twee-onder-een-kapwoningen kunnen realiseren.

Op dit moment zijn 3 van de 4 kavels in optie genomen. De optiehouders onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de gewenste twee-onder-een-kapwoningen te realiseren aan het Pinkewad. Er is nog maar 1 kavel beschikbaar aan het Pinkewad, dit betreft kavel 633. Wanneer je interesse hebt in deze kavel, kun je binnenkort samen met je toekomstige buren  zelf je droomhuis ontwikkelen!
 
De kavels aan het Pinkewad betreffen ruime kavels met de achtertuin op het zuiden, vlakbij basisschool de Blokwhere en gelegen aan een rustige woonstraat.
 
In de Broeckgouw is inmiddels een aantal prachtige GPO-projecten gerealiseerd: aan de Wieringenlaan, het Robbezand, het Pinkewad en aan de Meeuweplaat. Momenteel vinden er aan de Noordrand volop bouwwerkzaamheden plaats voor de zelf ontwikkelde woningen.
 
Droom jij ook van het ontwikkelen van je eigen woning en heb je interesse in GPO-kavel 633? Stuur dan een bericht naar broeckgouw@edam-volendam.nl om je interesse kenbaar te maken of bel naar 14 0 299. We brengen je graag in contact met de optiehouders van de naastgelegen kavel(s), zodat jullie samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken.

Kijk hier voor meer informatie over kavel 633.Openstelling woningzoekendenlijst

Op dinsdag 8 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met een aanscherping en verduidelijking van de starterdefinitie op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.
In 2015 is het gemeentelijke verkoop- en toewijzingsbeleid geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij is een aantal definities vereenvoudigd. De starterdefinitie bleek echter nog onduidelijk en niet eenduidig controleerbaar. Daarom is besloten deze te corrigeren. De volgende regels ten aanzien van de starterstatus worden nu gehanteerd:
 
Definitie
Een gemeentelijk woningzoekende is  starter wanneer die niet eerder een eigendomsaandeel heeft gehad in een woning. Een starter is bijvoorbeeld  uitsluitend woonachtig (inwonend) geweest bij diens ouders en/of is uitsluitend in een tijdelijke- of huursituatie woonachtig (geweest) (waaronder studentenkamers, huisbewaring, sociale- of particuliere huur). In het geval dat een starter woonachtig is geweest in een koopwoning, mag er geen sprake geweest zijn van een eigendomsaandeel.
 
Bij inschrijving in het gemeentelijke woningzoekendenregister – nodig om met voorrang deel te kunnen nemen aan het verkoopproces van gemeentelijke nieuwbouwontwikkelingen als Broeckgouw of Keetzijde – wordt de status van ‘starter’ of ‘doorstromer’ gecontroleerd. Inschrijvers wordt gevraagd naar de bewijslast ten aanzien van de huurgeschiedenis en de woongeschiedenis wordt gecontroleerd aan de hand van in- of bijschrijvingen in het Kadaster.
 
Kortweg betekent dit  dat een kandidaat ‘doorstromer’ is wanneer die op enig moment een eigendomsaandeel – volgens de controles aan de hand van Kadastrale registratie – heeft gehad in een koopwoning. De eerste peildatum daartoe  is de datum van inschrijving in het woningzoekendenregister. Controles vinden wederom plaats wanneer kandidaten zijn aangemeld voor een keuzeavond, voor zover er een mutatie is geweest in het woonadres, zodat de status alsdan nog kan wijzigen.
 
De gemeente Edam-Volendam is voornemens  de woningzoekendenlijst vanaf 21 november weer open te stellen voor nieuwe inschrijvingen. Zodra de woningzoekendenlijst is opengesteld, wordt dit uiteraard gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
 


de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden