de Broeckgouw
Jaaroverzicht 2016
Wij kijken graag samen met u terug naar de hoogtepunten van 2016 in de Broeckgouw.

Verkoop woningen

Tijdens de bouwmarkten op 11 en 12 juli zijn de 9 Waterwoningen van type ‘Beatrix’ (fase 7&8) en 26 koopwoningen en 6 vrije kavels in het deelplan Keetzijde gepresenteerd. Beide bouwmarkten werden druk bezocht.
 
Tijdens de keuzeavonden op 26 en 27 september zijn de 9 Waterwoningen (fase 7&8) en 26 koopwoningen en 6 vrije kavels in het deelplan Keetzijde direct verkocht, waarmee het verkooppercentage voor de start bouw gelijk is behaald.
 
Op 21 juli ondertekenden burgemeester Van Beek en directeur Van Meegdenburg namens Koning Bouw de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van 101 woningen in de Broeckgouw; 19 Waterwoningen fase 7&8, 58 koopwoningen en 24 huurwoningen in deelplan Keetzijde.


Ontwikkeling woningbouw

Aan de Kimsterweg en het Oosterom (fase 1E) realiseert de stichting woningbeheer De Vooruitgang 10 grondgebonden huurwoningen en 30 huurappartementen.
 
In deelplan Keetzijde realiseert woningcorporatie Wooncompagnie 24 sociale huurwoningen.
 
Zowel de huurwoningen en -appartementen in fase 1E als de huurwoningen in deelplan Keetzijde worden in 2017 gebouwd en opgeleverd door de aannemer Koning Bouw.
Vrijwel alle woningen in fase 7&8 zijn door HSB Volendam inmiddels opgeleverd. De bouw van de laatste 19 woningen in fase 7&8 en 4 twee-onder-een-kapwoningen in fase 4 vordert gestaag.

Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van fase 9&10 in de Broeckgouw, waarvoor architect Rudy Uytenhaak is geselecteerd door de gemeente. Fase 9&10 biedt ruimte voor zowel projectmatige woningen als voor GPO- kavels.
Met stichting CarMar is op 22 november een intentieovereenkomst ondertekend. Het is de bedoeling om een woon-zorgvoorziening voor 16 jongvolwassenen met een meervoudige handicap te realiseren in fase 10.

Zelfbouw

Op 17 mei is de 1e paal geslagen voor de bouw van 4 rijwoningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen aan de Meeuweplaat die in gezamenlijk particulier opdrachtgeverschap (GPO) zijn ontwikkeld. De 8 naastgelegen GPO-woningen (4x twee-onder-een-kap en 4x rijwoning) aan de Meeuweplaat zijn inmiddels opgeleverd.
 
Aan de Noordrand wordt volop gebouwd aan luxe zelfbouwwoningen, zowel vrijstaande woningen als twee-onder-een-kapwoningen. De eerste woningen zijn eind 2016 opgeleverd. Na succesvolle verkoop van luxe kavels in 2015, zijn er dit jaar 3 kavels aan de Noordrand verkocht en 6 in deelplan Keetzijde.


Oplevering 63 woningen in fase 7&8

In fase 7&8 zijn in februari en maart 40 woningen opgeleverd en in september en oktober nog eens 23 woningen. Deze woningen zijn ontworpen door Luijten/Smeulders architecten en Steenbergen van Cauter architecten en gebouwd door aannemer HSB Volendam.


Feestelijke evenementen


De start bouw van 19 starterwoningen in fase 7&8 en 4 twee-onder-een-kapwoningen in fase 4 werd op 12 mei op feestelijke wijze gevierd samen met de toekomstige bewoners.
 
Om de in gebruikname van het prachtige natuurpark te vieren organiseerde de gemeente Edam-Volendam een zeer geslaagde educatieve speurtocht/excursie voor de basisscholen ’t Kofschip en de Blokwhere.


Openbare ruimte

De Ringlaan is aan de Franekerlaan en de Nieuwedieplaan verkeersveiliger gemaakt. Er zijn verkeersdrempels geplaatst, inritconstructies en zijwegen zijn gewijzigd en er is fietsmarkering aangebracht. Het oostelijke deel van de Ringlaan wordt binnenkort verder ingericht. Verder is gewerkt aan de schoolzones bij de basisscholen de Blokwhere en ’t Kofschip, is het fietspad langs de Volgertocht in fase 1A in definitieve vorm opgeleverd, is een deel van de waterpartij naast de Breesem en het Pinkewad uitgegraven en is ondermeer deelplan Keetzijde bouwrijp opgeleverd.
  
Fase 7&8 is voor een groot deel woonrijp gemaakt. In de zomerperiode is het straatwerk aan het Pinkewad en aan een deel van de Meeuweplaat definitief ingericht. Komend voorjaar wordt in fase 7&8 het laatste deel van de Doggersbank en de Den Oeverlaan ingericht en wordt het groen ingezaaid en geplant.
Op 12 mei organiseerde de gemeente Edam-Volendam een participatiebijeenkomst inzake verkeerscompenserende maatregelen voor de ontsluiting Keetzijde. Van deze procedure is veel gebruik gemaakt en zijn veel ideeën onderzocht of overgenomen door de gemeente.


Diversen

  • Begin 2016 heeft de gemeente Edam-Volendam een actualisatie uitgevoerd van de woningzoekendenlijst, waarbij tevens een aantal nieuwe voorwaarden is toegepast. Op dit moment zijn er ruim 800 ingeschreven woningzoekenden.
  • Onder de ingeschreven woningzoekenden is afgelopen zomer weer een woonwensenonderzoek uitgevoerd, zodat de gemeente nog beter kan aansluiten op de wensen van woningzoekenden. Nieuw hierin is de inventarisatie van het seniorensegment.

Net zoals in 2016 zetten wij ons ook in 2017 met veel plezier in voor de verdere ontwikkeling van de Broeckgouw.

Het projectteam de Broeckgouw wenst u fijne feestdagen!de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden