de Broeckgouw
Openstelling gemeentelijke woningzoekendenlijst


De gemeentelijke woningzoekendenlijst is open!

De woningzoekendenlijst is opengesteld voor nieuwe inschrijvingen. Inschrijven op de woningzoekendenlijst is gratis. U kunt zich uitsluitend digitaal inschrijven met gebruik van uw DigiD.
 
Heeft u interesse in een nieuwbouwwoning of bouwkavel in de Broeckgouw of eventueel toekomstig (gemeentelijk) nieuwbouwproject en overweegt u in de (nabije) toekomst een nieuwbouwwoning of bouwkavel te kopen; schrijf u dan nu in als gemeentelijk woningzoekende. Woningzoekenden die ingeschreven staan op de gemeentelijke woningzoekendenlijst kunnen met voorrang deelnemen aan verkoopavonden voor een woning of kavel in de Broeckgouw.
 
Link naar formulier om u in te schrijven als woningzoekende  Let op! Hier heeft u uw DigiD voor nodig.

De gemeentelijke woningzoekendenlijst is permanent opengesteld voor nieuwe inschrijvingen. Alleen in de periodes tussen bouwmarkt(en) en keuzeavond(en) is deze gesloten en is inschrijven niet mogelijk. Let op! Voor deelname aan een specifieke keuzeavond dient u zich nog separaat aan te melden. Dit kan gedurende een korte periode vanaf een bouwmarkt of verkooppresentatie.

Nadere informatie en een beschrijving van het verkoop- en toewijzingsproces kunt u vinden op www.debroeckgouw.nl.

Volgende fase: fase 9&10


Het college heeft het voorlopig ontwerp van fase 9 & 10 vastgesteld. Op basis daarvan organiseert de Gemeente komende zomerperiode een informatiemarkt waar voor het eerst de impressies van de voorlopige ontwerpen en richtprijzen van de circa 150 woningen in fase 9 & 10 worden gepresenteerd. Ook de eerste verkooppresentatie van nieuwe GPO- kavels is dan voorzien.

Ongeveer een half jaar na de informatiemarkt, worden de eerste woningen in verkoop gepresenteerd. De presentatie van de definitieve verkoopinformatie op de bouwmarkt staat gepland begin 2018.

Aanbesteding bouw woningen fase 9&10
De gemeente Edam-Volendam is gestart met een Europese aanbesteding voor de bouw van de circa 150 woningen in fase 9&10 van de Broeckgouw. Bedoeling is de aannemers geselecteerd te hebben wanneer de eerste woningen rond de jaarwisseling in verkoop worden gepresenteerd. De procedure is gepubliceerd op TenderNed. 

Startbrief laatste 10 Waterwoningen en 32 koopwoningen in Keetzijde verleend


Het college van B&W heeft het startcriterium voor de bouw verleend aan aannemer Koning Bouw uit Volendam. Dit betekent dat deze kan starten met de voorbereiding voor de bouw van de laatste 10 Waterwoningen in fase 7&8 en de 32 koopwoningen in deelplan Keetzijde. Momenteel wordt de kopersbegeleiding verricht door de aannemer.

Naar verwachting start de officiële bouw in het derde kwartaal van 2017. Voor de toekomstige bewoners wordt dan een feestelijk moment georganiseerd om dit met elkaar te vieren. Het college van B&W is zeer verheugd dat de bouw kan starten en wenst Koning Bouw veel succes toe!
 

Groot verkoopsucces Keetzijde
30/03/2017 - Veel woningzoekenden hebben er naar toegeleefd en op donderdagavond 30 maart was het zover; de keuzeavond van de laatste 32 koopwoningen in deelplan Keetzijde in Edam. Vol spanning waren de enthousiaste kandidaat-kopers naar de raadszaal in Edam...
> lees verder
Laatste 10 Waterwoningen direct verkocht
28/03/2017 - Op dinsdagavond 28 maart 2017 zijn de laatste 10 Waterwoningen in fase 7&8 van de Broeckgouw direct verkocht. De gemeente Edam-Volendam organiseerde in de PX te Volendam de verkoopavond voor de 10 woningen van het type ‘Beatrix’. ...
> lees verder
Oplevering laatste 19 woningen door HSB in fase 7&8
28/03/2017 - Op 21 maart jongstleden is aannemer HSB Bouw Volendam gestart met de oplevering van de laatste 19 woningen die zij in fase 7&8 van de Broeckgouw hebben gebouwd. Vanaf 2014 zijn door HSB Bouw Volendam in deze fase in totaal 118 woningen...
> lees verder
Uitspraak ontsluitingsweg wijk Keetzijde
23/03/2017 - Op woensdag 15 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de ontsluitingsweg ten behoeve van de wijk Keetzijde. Het beroep van twee appellanten tegen de vaststelling van het bestemmingsplan...
> lees verder

de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden