de Broeckgouw
Nieuws over de Broeckgouw

Drempels op de WieringenlaanVolgende week wordt gestart met het plaatsen van verkeersdrempels op de Wieringenlaan. De werkzaamheden starten op maandag 13 november en worden naar verwachting vrijdag 17 november afgerond. 

Omdat dit deel van de Wieringenlaan een busroute betreft, worden er licht afwijkende verkeersdrempels toegepast dan op de overige delen van de Ringlaan al zijn aangebracht. Deze drempels hebben een iets aangepaste boogconstructie en zijn in nauw overleg met de busmaatschappij bepaald.

Alle woningen blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar en de omleidingsroute wordt via borden kenbaar gemaakt.

Update huurwoningen vooruitgang

Medio december worden tien eengezinswoningen aan de Kimsterweg opgeleverd. Meer dan 50 woningzoekenden hadden zich aangemeld voor deze tien woningen die worden verhuurd door woningbouwstichting De Vooruitgang.
 
Afgelopen zaterdag werd er een kijkdag georganiseerd voor de toekomstige bewoners. Zij werden in de gelegenheid gesteld om de woningen te bezichtigen en de maten op te nemen zodat de inrichting besteld kan worden.
 
Op de hoek van de straat vordert ook de bouw van de 30 sociale huurappartementen gestaag. Naar verwachting worden deze woningen medio februari/maart 2018 opgeleverd. Ook deze woningen worden door De Vooruitgang verhuurd. De toewijzing van de appartementen vindt rond de jaarwisseling 2017/2018 plaats.
 
Om in aanmerking te komen voor één van deze appartementen, dien je ingeschreven te staan als woningzoekende bij De Vooruitgang. De aanmeldter­mijn voor de appartementen is inmiddels geopend en sluit op 30 november 2017. Voor meer informatie over de appartementen aan de Kimsterweg en het bijhorende toewijzingsbeleid, zie de website van De Vooruitgang.
 

Update vrije kavelsDe vrije kavels aan de noordrand van fase 7&8, tegen de historische dijkzone gelegen - zijn vrijwel allemaal verkocht. Kavel 170 is onlangs in optie genomen, waardoor alleen kavels 168 en 169 momenteel nog direct in verkoop beschikbaar zijn (zie kaartje). Doordat kavel 170 iets breder in optie is genomen, is kavel 168 (danwel kavel 169) beschikbaar met een breedtemaat van 12 meter in plaats van 13. Alle kavels hebben een ruime dieptemaat van 30,66 meter.

De gemeente werkt momenteel aan aanvullend kavelaanbod in het luxe segment aan de noordrand van fase 9&10. Naar verwachting worden deze begin 2018 gepresenteerd. De kavels in fase 9&10 zullen zich onderscheiden van de kavels in fase 7&8 door een minder grote dieptemaat.

Voor de actuele verkoopinformatie van de laatste vrije kavels die per direct beschikbaar zijn, verwijzen wij u naar de website http://www.debroeckgouw.nl/vrije-kavels/.
 


de Broeckgouw
broeckgouw@edam-volendam.nl Gemeente Edam Volendam
Bekijk online versie  |  Afmelden