Sleutelen aan de totaalinrichting van de Broeckgouw

Een belangrijk onderdeel en de ultieme uitdaging voor planologen en stedebouwkundigen bij het ontwikkelen van een gebied als de Broeckgouw is de vormgeving en uitvoering van de openbare inrichting.

Bruggen, stoepen, lantaarnpalen, wegen, hemelwaterafvoer, verkeersdrempels, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen wandel- en fietspaden, ondergrondse vuilcontainers etc etc etc. En alles zo vormgegeven en gearrangeerd dat het achteraf niet meer dan logisch lijkt waarom de inrichting is zoals die is. Én daarbij rekening houdend met wijzigingen die zich tijdens het ontwikkelproces voordoen want een wijk als de broeckgouw kent ook een ontwikkeldynamiek.

De laatste stand van zaken m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte dateert van juli 2014. Een uitvoerig document, maar uiteindelijk samengevat in één overzichtelijke afbeelding.

Overzichtskaart