Starters- en luxe woningen

Om voor één van de 40 woningen in aanmerking te komen, kunt u zich actief aanmelden voor de keuzeavond van 7 januari 2014. Dit doet u door het in de verkoopinformatie opgenomen aanmeldingsformulier in te vullen en uiterlijk 6 december 2013 in te leveren bij het stadskantoor van de gemeente Edam-Volendam. 

Aanmelden voor starters- en/of luxe woningen
Aanmelding is mogelijk voor de keuzeavond voor luxe woningen (met loting) en / of starterswoningen. Wanneer een kandidaat- koper op het eerste keuzemoment een luxe woning kiest, komt de aanmelding voor het keuzemoment voor starterswoningen automatisch te vervallen. Indien een kandidaat-koper op het eerste keuzemoment geen keuze heeft gemaakt, kan deze op het tweede moment (voor starterswoningen) nog deelnemen. Uiteraard dient u zich dan op voorhand wel aan te melden voor de luxe èn de starterwoningen.

Keuzeavond verloop
De gemeente organiseert de keuzeavond voor zowel de luxe woningen als de starterwoningen op 7 januari 2014. Voor de luxe twee-onder-één kap woningen met garage wordt eerst door de notaris geloot onder de daarvoor aangemelde kandidaten. Op basis van die keuzevolgorde zullen de kandidaten een woningkeuze (kunnen) maken. 

Daaropvolgend worden de starterwoningen via het gemeentelijke toewijzingsbeleid (zie achterzijde aanmeldingsformulier) aangeboden. Kandidaten die voor de luxe woningen niet aan bod zijn gekomen of hebben gepast, kunnen diezelfde avond dus nog deelnemen – mits aangemeld – aan de keuzeavond voor de starterwoningen.