Verkoopbegeleiding, meerwerkopties en koperswensen

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst bij de makelaar, wordt u gedurende het gehele bouwproces verder begeleid en geïnformeerd door de aannemer. In de volgorde van het uitvoeringsproces – de zogenoemde ´bouwstroom´ - wordt u door de aannemer uitgenodigd om de individuele koperswensen kenbaar te maken. 

De standaardopties, welke zijn benoemd in deze brochure en op de website worden gepresenteerd, zijn onder concurrentie aanbesteed en daarmee van een vaste prijs voorzien. Indien er een afwijkende optie wordt verlangd, dient dit met de aannemer te worden overlegd en na akkoord te worden vastgelegd. 

Meerwerkopties worden voor rekening van de koper uitgevoerd en kunnen de opleveringstermijn verlengen. De niet standaard opties zijn alleen mogelijk zolang deze de voortgang op de bouwplaats niet vertragen.

De aannemer toetst de individuele koperswensen aan de geldende normen en verstrekt u vervolgens een offerte. Deze offerte, zo nodig toegelicht met een tekening, dient u na akkoord te ondertekenen en retourneren. Teneinde het bouwproces niet te stagneren, zal de aannemer hiervoor in de offerte een uiterste datum voor ondertekening opnemen.

Meerwerk- en minderwerkopties die niet als standaard zijn aangeboden kunnen de opleveringstermijn verlengen. Deze opties zijn alleen mogelijk zolang de voortgang op de bouwplaats niet wordt vertraagd. Bij woningen die verkocht worden na de start van de bouw en/of nadat de sluitingsdatum gepasseerd is, behoudt de verkoper en aannemer zich het recht voor het meerwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en de voorbereiding, al dan niet te accepteren. Indien meerwerk overeengekomen wordt, dan geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst.

Voor de verschillende woningen zijn diverse opties mogelijk. Keuze uit de ontworpen opties dient bij het ondertekenen van de overeenkomsten te worden vastgelegd, teneinde de werkzaamheden conform de gepresenteerde optieprijzen tijdig te kunnen realiseren. Kijk ook op www.debroeckgouw.nl. Vanaf de website zijn de beschikbare standaardopties per woningtype te downloaden. Tevens zijn de concept verkooptekeningen in papieren versie te bestellen.

Voor een aantal onderdelen (tegelwerk, sanitair, etc) zal de aannemer u adviseren een showroom te bezoeken. Voor deze onderdelen ontvangt u eveneens een offerte, welke u tijdig na goedkeuring dient te ondertekenen.