FAQ

Hoe kom ik in aanmerking voor een van deze woningen?
De aanmeldtermijn voor de woningen in de Hors, het laatste deelplan in de Broeckgouw, is inmiddels verstreken.

Het is nog wel mogelijk om je aan te melden voor de reservelijst. Dit kan door een mail te sturen naar broeckgouw@edam-volendam.nl.

Let op! Voor het deelplan de Hors geldt een aangepast toewijzingsbeleid. Deze woningen en appartementen worden uitsluitend toegewezen aan woningzoekenden met een starter-status en er geldt een inkomenseis. Meer informatie over dit toewijzingsbeleid vindt u na het raadsbesluit (28 januari 2021) op de website.
Laatste ontwikkelingen in de Broeckgouw
> Hoeveel (koop)woningen worden er nog gebouwd in de Broeckgouw?
> Hoe kom ik in aanmerking voor een van deze woningen?

Keuzeavond
> Ik wil graag deelnemen aan de keuzeavond, maar ik kan zelf niet komen. Kan ik dan toch deelnemen?
> Wanneer wordt mijn positie als starter voor de keuzeavond bekend gemaakt?
> Ik wil me afmelden voor de keuzeavond, hoe doe ik dit?
> Algemene informatie toewijzing ‘Oostrand fase 9&1

Oostrand fase 9&10 grondgebonden woningen
> Is het mogelijk de grondgebonden woningen (in de toekomst) uit te bouwen?

Woningzoekendenlijst
> Hoe word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?
> Wat is mijn woningzoekendencategorie?

Oostrand fase 9&10 grondgebonden woningen / de Hors
> Hoe zijn deze woningen gelegen ten opzichte van de zon?

Oostrand fase 9&10 appartementen/De Hors
> Waar vind ik de verkooptekeningen, technische omschrijving, concept contractstukken etc. van deze woningen?
> Wat zijn de mogelijkheden als ik mijn appartement anders wil indelen?

Bouw en oplevering 'Oostrand fase 9&10'
> Wanneer start de bouw van 'Oostrand fase 9&10'?
> Wanneer worden de woningen in Oostrand fase 9&10 opgeleverd?