FAQ

Ik wil graag deelnemen aan de keuzeavond, maar ik kan zelf niet komen. Kan ik dan toch deelnemen?
In het deelplan ‘Oostrand fase 9&10’ kunnen ook ‘niet-starters’ (zie www.debroeckgouw.nl/downloads voor definitie) in aanmerking voor een woning of appartement komen. Elke 5e woning/appartement wordt middels loting toegewezen aan een niet- starter.

De woningen en appartementen in het deelplan De Hors worden uitsluitend toegewezen aan starters.

Let op! Om met voorrang in aanmerking te komen voor een starterwoning dient u ingeschreven te staan op de gemeentelijke woningzoekendenlijst.
Laatste ontwikkelingen in de Broeckgouw
> Hoeveel (koop)woningen worden er nog gebouwd in de Broeckgouw?
> Hoe kom ik in aanmerking voor een van deze woningen?

Keuzeavond
> Ik wil graag deelnemen aan de keuzeavond, maar ik kan zelf niet komen. Kan ik dan toch deelnemen?
> Wanneer wordt mijn positie als starter voor de keuzeavond bekend gemaakt?
> Ik wil me afmelden voor de keuzeavond, hoe doe ik dit?
> Algemene informatie toewijzing ‘Oostrand fase 9&1

Oostrand fase 9&10 grondgebonden woningen
> Is het mogelijk de grondgebonden woningen (in de toekomst) uit te bouwen?

Woningzoekendenlijst
> Hoe word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?
> Wat is mijn woningzoekendencategorie?

Oostrand fase 9&10 grondgebonden woningen / de Hors
> Hoe zijn deze woningen gelegen ten opzichte van de zon?

Oostrand fase 9&10 appartementen/De Hors
> Waar vind ik de verkooptekeningen, technische omschrijving, concept contractstukken etc. van deze woningen?
> Wat zijn de mogelijkheden als ik mijn appartement anders wil indelen?

Bouw en oplevering 'Oostrand fase 9&10'
> Wanneer start de bouw van 'Oostrand fase 9&10'?
> Wanneer worden de woningen in Oostrand fase 9&10 opgeleverd?