Rondom het nieuwe woongebied komt het Natuurpark de Broeckgouw te liggen. 


Waterrijk

Het natuurpark is zeer waterrijk, een groot gedeelte van de benodigde waterberging zal hier namelijk worden gerealiseerd. De kreekzone van het Natuurpark bestaat uit een eilandenrijk, omringd door water met avontuurlijke vlonderpaden, waardoor verblijf dicht bij de natuur mogelijk wordt gemaakt. De vlonders eindigen in stoere en robuuste uitkijkvlonders met zitplekken, die een prachtig uitzicht bieden over het Natuurpark. 

Recreatieruimte

Het park zal naast haar ecologische functie als leefgebied voor onder andere de populatie rugstreeppadden, vooral een recreatieve functie krijgen. Zo is er gelegenheid tot wandelen en joggen en is er recreatieruimte gecreëerd voor alle leeftijden. 

Flora en fauna

Het natuurpark zal bestaan uit flora en fauna die zich door natuurlijke successie zullen ontwikkelen. Bomen: Zwarte els, Zwarte wilg, Zachte berk, Knotwilgen. Bloemen:  Dotterbloem, Orchideeën, Koekoeksbloem, Wilgenstruwelen, Rietorchis. Dieren: Rugstreeppad, de Karekiet, de Bittervoorn, Modderkruiper en de Watersalamander

Spelenderwijs

Kinderen zijn creatief en speels en hebben ruimte nodig om te kunnen spelen.In het natuurpark is volop ruimte gecreëerd speciaal voor kinderen. Zo worden er een aantal speelvoorzieningen gerealiseerd waaronder een speelveld. Verder wordt er ruimte gecreëerd om te spelen met zand, water en avontuurlijke speeltoestellen van uitsluitend natuurlijke materialen.