Actualisatie woningzoekendenlijst

Actualisatie woningzoekendenlijst

22/03/2016 - Op 29 oktober jongstleden is bij raadsbesluit ingestemd het verkoop- en toewijzingsbeleid te actualiseren voor door de gemeente ontwikkelde nieuwbouwwoningen.
Dit houdt onder andere het volgende in:
  • De vestigingsbepalingen vervallen (iedereen mag ingeschreven worden, ongeacht de woonplaats)
  • Het toepassen van 2 categorieën woningzoekenden; ‘Koopstarter’ en ‘Gevestigde’ (= doorstromer)
  • Iemand die nooit een woning in (gedeeltelijk) eigendom heeft gehad kan als ‘starter’ aangemerkt worden, alle overigen worden als ‘doorstromer’ gedefinieerd.
  • Iedere 5e starterwoning wordt middels loting aan een doorstromer beschikbaar gesteld.
  • Het ‘startersegment’ te definiëren o.b.v. een VON- prijswaarde van een woning t/m €275.000 en een kavelprijs t/m € 150.000 voor een kavel waarop een woning in gemeenschappelijk particulier opdrachtgeverschap (GPO- kavel) kan worden gebouwd.
  • Een permanente openstelling voor inschrijving op de gemeentelijke woningzoekendenlijst toe te passen, met uitzondering van de aanmeldperiodes voor keuzeavonden.
Ingeschreven blijven staan?
Alle ingeschreven woningzoekenden zijn per brief geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook heeft gemeente Edam-Volendam in die brief gevraagd om aan te geven of ingeschreven woningzoekenden nog ingeschreven willen blijven staan en om de nieuwe status aan te geven (koopstarter of gevestigde). Mocht je ingeschreven staan en nog geen brief hebben ontvangen, neem dan contact op met het projectbureau.
 
Openstelling woningzoekendenlijst
Na de actualisatie wordt het gemeentelijke woningzoekendenregister doorlopend opengesteld voor nieuwe inschrijvingen, met uitzondering van de aanmeldingsperiodes tussen een bouwmarkt en keuzeavond. Naar verwachting  kunnen geïnteresseerde woningzoekenden zich per eind april inschrijven bij de gemeente. Uiteraard wordt deze openstelling gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de lokale media.
 

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief