Nader bodemonderzoek in de Broeckgouw

06/01/2011 - De Gemeente Edam-Volendam heeft recent een algemeen bodemonderzoek laten uitvoeren op enkele delen van gronden in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw. De gemeente is daartoe verplicht in het kader van de verlening van omgevingsvergunningen. Tijdens het onderzoek zijn op een aantal plekken van geringe oppervlakte kleine stukjes asbest gevonden.

De stukjes asbest zijn vermoedelijk afkomstig uit de recent gegraven ringsloot ten noorden van de zandplaat. De grond afkomstig uit de ringsloot is door de gemeente over de zandplaat verdeeld om het stuiven van het opgespoten zand tegen te gaan. Het betreft een dunne laag grond dat voor een gering gedeelte nader onderzocht wordt.

Op dit moment is het betreffende terrein afgesloten voor nader onderzoek. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het nader onderzoek is eind volgende week afgerond. De resultaten van het onderzoek zal de gemeente zo spoedig mogelijk daarna bekend maken. Uiteraard zal de gemeente de stukjes asbest verwijderen, waarmee tijdig schone grond beschikbaar is, hetgeen geen invloed zal hebben op de start bouw van Fase 2 Broeckgouw.

De grond ten zuiden van de Franekerlaan, ook bekend onder de naam fase 1A in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw is schoon, alsmede de grond die is verkocht voor de vrije kavels.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de heer Edwin Baas van de gemeente Edam-Volendam. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0299-398420 of 06-22173275 en emailadres e.baas@edam-volendam.nl.


Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond

Alle tien vrije kavels toegewezen tijdens keuzeavond
19/07/2018 - Op donderdag 19 juli vond in de PX de keuzeavond plaats voor tien vrije kavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de Broeckgouw. Voor deze 10 luxe kavels, waar vrijstaande woningen en twe...
> lees meer

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10

Enorm veel belangstelling tijdens eerste bouwmarkt fase 9&10
17/07/2018 - Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam...
> lees meer

Actualisatie toewijzingsbeleid

Actualisatie toewijzingsbeleid
16/07/2018 - Op donderdag 12 juli is door de gemeenteraad een actualisatie van het toewijzingsbeleid vastgesteld. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels  op de Broeckgouw blijft de huidige woningzoekenlijs...
> lees meer

> Nieuwsarchief